Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

O mnie

 • profesor oświaty
 • dyrektor Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju
 • mgr pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe – logopedia, specjalizacja w dziedzinie audiologii (przetwarzanie słuchowe)
 • studia podyplomowe – komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie
 • certyfikowany terapeuta Metody Tomatisa, Warnkego, biofeedback

Zawodowo

Mam doświadczenia zawodowe na niemal wszystkich szczeblach oświaty. Pracowałam w powszechnej szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Od 23 lat związana jestem ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. W roku 1991 rozpoczęłam pracę jako nauczyciel w szkole specjalnej przy Domu Nauki i Rehabilitacji. Z chwilą powstania Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju, w roku 2002, objęłam stanowisko dyrektora, organizując proces tworzenia placówki. W początkach istnienia w zespole zatrudnionych było 14 nauczycieli, obecnie w Zespole Szkół nr 10 pracuje 54 pedagogów, specjalistów i terapeutów oraz 20 pracowników administracji i obsługi. W skład Zespołu wchodzą 3 oddziały przedszkole, 18 oddziałów w szkole podstawowej, 2 oddziały w gimnazjum i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W roku 2005 dzięki moim staraniom zespołowi nadano imię ks. prof. J. Tischnera. Od tego czasu nauczyciele i uczniowie utrzymują ścisły kontakt z żyjącą rodziną ks. prof. J. Tischnera. Filozofia głoszona przez Tischnera zakorzeniła się w sercach i umysłach całej społeczności szkolnej, a jego słowa: „nie bójcie, wszystko już było, to od was zależy żeby świat był lepszy”, towarzyszą wszystkim na co dzień. Podejmuję wiele działań na rzecz rozwoju szkoły, dzięki czemu Zespół stał się liderem wielu inicjatyw.

Utrzymywana od początku istnienia zespołu współpraca międzynarodowa ze szkołami z Europy, w ramach projektów Socrates-Comenius, Comenius, Asystentura Comeniusa, Erasmus+ owocuje wdrożeniem nowych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych.

W latach 2010-2013 aplikowałam o środki unijne, na realizację projektów „Cyfrowa szkoła”, „Uwaga! Sposób na sukces”, „Jesteśmy tacy sami” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, zasilając budżet w wysokości ponad 1 500 000,00 zł. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach terapeutycznych a placówka została doposażona w nowoczesne pomoce naukowe (tablety, laptopy, tablice interaktywne, komputery, aparaty i wiele innych).

Cała społeczność szkolna ceni sobie atmosferę, jaka panuje w szkole, co zostało uwidocznione na nagranym ok. 2 lata temu teledysku z udziałem uczniów.

Jako jedna z pierwszych szkół, Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera, otrzymał Certyfikat Szkoły z Klasą w roku 2004 i Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w 2005 r.

Od roku 2001 jestem egzaminatorem sprawdzianu dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Byłam również edukatorem w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa Śląskiego.

Za działalność zawodową otrzymałam nagrody:

 • 2007 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 2007 – Brązowy Medal za długoletnią służbę
 • 2011 – Srebrny Medal za długoletnią służbę
 • 2004 – nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty
 • 2005, 2009 - nagroda Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Działalność naukowa

Prowadzę zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Akademii-Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim.

Przez wiele lat inicjowałam i organizowałam Regionalne i Międzynarodowe Konferencje Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego.

Od roku 2013 organizuję wraz ze współpracownikami i przy współudziale Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Konferencje Naukowo-Edukacyjne pod nazwą: Synergia. Mowa-terapia-wychowanie. Od roku 2005 prowadzę badania nad związkiem uwagi słuchowej z mową i funkcjonowaniem dziecka, istotnym w ostatnich latach problemem cywilizacyjnym.

Publikacje

 • Możliwości psychofizyczne uczniów a ocena szkolna, Szkoła Specjalna, Warszawa 2001;
 • Rola komunikacji w diagnozie, rozwoju i kontaktach społecznych dziecka niepełnosprawnego, w: materiałach konferencyjnych – Socjalizacja osób niepełnosprawnych, Kraków 2003;
 • Wpływ uwagi słuchowej na kształtowanie sprawności językowych i myślenia, w: Nowa logopedia – tom I, Zagadnienia mowy i myślenia, Kraków 2010;
 • Metody wspomagające proces uczenia się i terapii dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. Doniesienia z badań, w: Synergia, Mowa – Terapia – Wychowanie tom I, Jastrzębie-Zdrój, Kraków 2013;
 • Współredaktorka tomu „Synergia, Mowa – Terapia – Wychowanie” tom I, Jastrzębie-Zdrój, Kraków 2013;
 • Formy pracy na zajęciach z zakresu komunikacji alternatywnej, w: Materiały z III Regionalnej Konferencji Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego, Jastrzębie-Zdrój 2005;
 • Praca samorządu uczniowskiego jako jedna z form spędzania czasu wolnego uczniów szkoły specjalnej, w: Materiały z II Regionalnej Konferencji Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego, Jastrzębie-Zdrój 2004;
 • Porozumiewanie się osób z wieloraką niepełnosprawnością, w: Materiały z I Regionalnej Konferencji Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego, Jastrzębie-Zdrój 2003;

 

W samorządzie wojewódzkim

 

 • Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów - wiceprzewodnicząca
 • Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – członek komisji
 • Komisja Edukacji, Nauki i Kultury – członek komisji
 • Doraźna Komisja ds. Organizacji Pozarządowych – członek komisji
 • Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - członek komisji

 

Będąc wiceprzewodniczącą komisji budżetu wspierałam wnioski złożone przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie realizowanych w mieście inwestycji, m.in. Drogi Głównej Południowej (ponad 18 mln zł) i Orlika (330 tys. zł)

Jako radna i członek rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju czyniłam starania o pozyskanie dotacji dla szpitala. Łącznie na inwestycje i wyposażenie szpitala udało się pozyskać około 20 mln zł. W budżecie województwa na rok 2015 zostaną zabezpieczone środki na zakup rezonansu magnetycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.

Zabiegałam o pozyskanie środków na budowę tężni w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu.

Społecznie

 

 • Jestem członkiem Parafialnej Rady Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który gromadzi środki na stypendia, wspomagając tym samym młodych studentów w zdobywaniu wykształcenia wyższego.
 • Aktywnie wspieram Sekcję Terenową Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni”.
 • Jestem członkiem Stowarzyszeń: Projekt Dziesiątka, Mówić bez Słów i Drogami Tischnera.
 • Włączam się aktywnie w organizację Jastrzębskiego Dyktanda, inicjatyw na rzecz propagowania kultury i tradycji śląskiej oraz sportu.

W roku 2014 zostałam odznaczona Brązową Odznaką Śląskiego Związku Judo

Prywatnie

52 lata
Mężatka, matka dwóch dorosłych synów.
W życiu ważna jest dla mnie rodzina i tradycje, co nie wyklucza dążenia do nowoczesności.
Łączę w sobie różne pragnienia, emocje i poglądy, co nie jest sprzeczne z tradycyjnymi wartościami.
Lubię pracować i przebywać z ludźmi, bo to im, poza rodziną, zawdzięczam to, kim jest i co osiągnęłam. Każdy z kim przebywałam, zostawił we mnie jakąś cząstkę siebie. To mnie ubogaciło i wzmocniło.