Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

O świadczeniach wzajemnych i termomodernizacji

Dziś w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, podczas której Prezydent Miasta Anna Hetman odniosła się do kwestii świadczeń wzajemnych oraz temomodernizacji jastrzębskich placówek oświatowych.

Program  świadczeń wzajemych skierowany jest przede wszystkim do dłużników, którzy zalegają z opłatami za czynsz w zasobach komunalnych gminy. Inicjatywa ma na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji w zakresie regulacji zadłużenia.

- Program ma pomóc wyjść mieszkańcom naszego miasta z trudnej sytuacji życiowej, w której się znaleźli. W wielu przypadkach te zadłużenia mocno ciążą i są trudne do przezwyciężenia. Poza tym taki dług to też obciążenie dla gminy. Kwota zadłużenia na chwilę obecną to 12 mln zł., na którą składa się dług główny i odsetki. Myślę, że program świadczeń wzajemnych bęzie dobrym rozwiązaniem tego problemu. - mówi Janusz Buda, Zastępca Prezydenta Miasta.

Formuła programu zakłada możliwość odpracowywania długu przez osoby, które zalegają z czynszem przez okres 6 miesięcy. Za godzinę pracy odpracowujący może otrzymać 12, 5 zł zapłaty. Ta kwota nie będzie opodatkowana, nie będzie też wliczana do dochodów w przypadku osób pracujących, czy korzystających z pomocy społecznej.

W program na chwilę obecną wchodzi 770 osób. Prace możliwe do podjęcia przez osoby chętne do odpracowania długu nie będą wymagać kwalifikacji i będą pracami interwencyjnymi (m.in. porządkowanie terenu, grabienie liści). Dłużnik rozliczany będzie nie tylko godzinowo, ale przede wszystkim na podstawie odbioru danego zadania, zrealizowanej pracy.

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie muszą złożyć odpowiedni wniosek, w którym wykażą swoje dochody, osoby odpowiedzialne za czynsz oraz to, czy stan zdrowia pozwala na podjęcie prac. Na podstawie tej dokumentacji koordynator programu - Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju - rozezna w jednostkach podległych miastu (tu: OPS, JZK, MZN, Wydział Polityki społecznej i Mieszkaniowej, Wydział Świadczeń Rodzinnych) zapotrzebowanie na prace. Jednostka zainteresowana powierzeniem dłużnikowi danego zadania zwróci się z prośbą do koordynatora o przydział osoby do pracy.

Wnioski można składać od jutra (16. 10. 2015 r.) w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

 - Obecna perspektywa unijna pozwala na wykorzystanie środków zewnętrznych na m. in termomodernizację obiektów miejskich, dziś będziemy odnosić się do infrastruktury oświatkowej. Jak wiemy nasze jastrzębskie przedszkola i szkoły wymagają dużej odnowy, remontów i termomodernizacji.  - rozpoczęła drugą część konferencji Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. - Na lata obecnej perspektywy, czyli do 2020 roku mamy zaplanowaną kwotę około 17 mln zł. właśnie na termomodernizację obiektów oświatowych. - dodaje.

Prezydent Miasta podkreśliła, że środki pozyskiwane na ten cel są podzielone na kilka etapów, w związku z czym w poszczególnych etapach przygotowywane są projekty jednostek i szkół, które będą brane pod uwagę przy termomodernizacji finansowanej ze środków unijnych. Podejmując ten temat należy wiedzieć, że część środków miasto pozyskiwać będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- To co się stało w przypadku SP 4, gdzie termomodernizacja w pierwotnych zamierzeniach miała być realizowana ze środków unijnych spowodowane było tym, że konkursy na środki zewnętrzne nie zostały rozpisane. W tej sytuacji postanowiliśmy skorzystać z WFOŚ. Procedura pozyskiwania środków i przygotowania dokumentacji jest dość długa i zawiła, często też nieprzewidywalna. Chciałabym tutaj podkreślić, że niezależnie w jakiej placówce będzie wykonywana termomodernizacja, czy to w przedszkolu, czy w szkole, czy w większym zespole szkół, remont nie zamknie się w okresie wakacyjnym. - wyjaśniała Prezydent Miasta.

Władze miasta poinformowały, że na rok 2016 planowana jest termomodernizacja ZS nr 8 na Boryni. W kolejnym etapie termomodernizacja przeprowadzona zostanie w Centrum Kształcenia Publicznego, ZS nr 5, SP nr 17, a w rezerwie - budynek przy ul. Szkolnej 5.

Podczas konferencji ze strony mediów padło pytanie o to, czy sytuacji, w której teraz znalazła się SP 4 można było uniknąć. Władze wyjaśnieły, że ze względu na stan budynku, i dobro uczących się w nim dzieci remontu nie mozna było przesunąć na rok kolejny.

- Tutaj też musimy pamiętać o tym, że mamy budżet i WPF, których się musimy trzymać. Nie możemy wszystkich inwestycji zaplanować na jeden rok budżetowy. Wskaźniki, które nas wstrzymuja przed wydatkami w poszczególnych latach są ściśle określone i niestety pewnych inwestycji nie można przesuwać - czy to z 2016 na 2017, czy odwrotnie. Dlatego też przesunięcie tej inwestycji nie było możliwe. - wyjaśniała Prezydent Miasta. - Przy planowaniu tego remontu Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji na bieżąco ustalał z wykonawcą wszystkie prace, które miały być wykonywane wewnątrz budynku. W planach przewidywano, że zabezpieczenia, które wykonawca zaproponował będą umożliwiały normalne funkcjonowanie uczniów szkoły. Gdyby nie awaria centralnego ogrzewania i łazienek dziś zajęcia na pewno odbywałyby się w szkole. - dodaje.

Prezydent Miasta i naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pawłowski poinformowali o obecnej sytuacji dzieci z SP 4.

- Dzieci z klas I -III w chwili obecnej nie uczęszczają na zajęcia. W tym tygodniu trwają prace, by od poniedziałku mogły zostać przeniesione do budynku przy ul. Zdrojowej 5. Prócz sal lekcyjnych zostanie zorganizowana tam świetlica i sala gimnastyczna. Okres, w którym dzieci nie uczęszczały na zajęcia będzie odrabiany w czasie rekolekcji i jedną z sobót. Zajęcia dla dzieci ze starszych klas odbywają się w normalnym trybie w budynku AGH. - wyjaśnił Andrzej Pawłowski, naczelnik Wydziału Edukacji.