Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Będziemy kształcić kolejarzy

Od września będziemy kształcić przyszłych kolejarzy. Wiąże się to ze strategicznym projektem, jakim jest dla nas odtworzenie linii kolejowej. Co ważne, to obecnie zawód deficytowy i gwarantujący atrakcyjne wynagrodzenie.

Młodzi ludzie zastanawiający się nad swoją karierą zawodową powinni rozważyć kształcenie się w takich zawodach, bo zarobki w branży sięgają średniej krajowej.

 

16 marca Miasto Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębska Spółka Kolejowa oraz Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks” podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie kształcenia uczniów w zawodach kolejowych. Idea wiąże się ze strategicznym projektem, jakim jest odtworzenie w naszym mieście linii kolejowej. Poczyniliśmy już ogromne starania w celu ustalenia optymalnego wariantu jastrzębskiej inwestycji. Chcemy utworzyć nowe klasy o specjalnościach kolejowych, bo to znów przyszłościowy kierunek rozwoju.

W Technikum nr 5 młodzież będzie mogła pobierać naukę w specjalnościach: technik transportu kolejowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, natomiast dyplom montera nawierzchni kolejowych będzie można zdobyć w Szkole Branżowej I stopnia nr 3.