Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Kolej naszym priorytetem

Chcę, aby budowa połączenia kolejowego w Jastrzębiu-Zdroju została ujęta na liście projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnej unijnej perspektywie finansowej.

Chcę, aby budowa połączenia kolejowego w Jastrzębiu-Zdroju została ujęta na liście projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Stąd kolejne spotkanie z marszałkiem województwa śląsiego Wojciechem Saługą . W tej kwestii jesteśmy zgodni. Przygotowany przez nas projekt odtworzenia linii kolejowej ma ogromny potencjał i jest ze wszech miar zasadny. Sieć kolejowa musi być dostosowana do nowych wyzwań a takim jest dobre skomunikowanie Jastrzębia-Zdroju ze śląską aglomeracją. Transport zbiorowy to dziś priorytet, przede wszystkim mając na uwadze rozwój naszego miasta, ale także w kontekście naszych wspólnych wysiłków na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie.