Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Gazeta Jastrząb do likwidacji?

Oświadczenie w sprawie zmian wprowadzonych przez Radę Miasta w bużecie miasta.

Szanowni Państwo,
z przykrością stwierdzam, że dzisiaj podczas sesji budżetowej radni wprowadzili zmiany, których konsekwencją jest wykreślenie z listy planowanych inwestycji modernizacji ul. 1 Maja w Zdroju i stworzenia tam swoistego deptaku z mini ryneczkiem, nie wykluczając możliwości dojazdu samochodem. Przegłosowane zmiany to także zabranie pieniędzy na wydawanie gazety "Jastrząb".
Wnioskodawcami byli w większości radni PiS. Zmiany wprowadzili zasłaniając się wątpliwą troską o rozwój miasta. Według nich oświetlenie pola Moszczenica i wykup terenów po Jas-Mos to zwiększanie miejsc pracy. Nic bardziej mylnego. Poszukiwanie inwestora to zadania zgoła inne, wymagające zaangażowania osobistego, wielu rozmów i otwarcie na propozycje ze strony zainteresowanych przedsiębiorców.
Gazeta "Jastrząb" była przez lata jedynym narzędziem komunikacji z mieszkańcami, którzy nie korzystają z Internetu. Cieszyła się dużym zainteresowanie i była źródłem najważniejszych informacji o życiu miasta. Z przykrością stwierdzam, że w najbliższym czasie nie dotrze ona do Państwa.
Chcę jednak podkreślić, że będę czyniła wszelkie starania, by tak ważne zadanie, jak przebudowa ul. 1 Maja było realizowane a gazeta dotarła do Państwa jak najszybciej.