Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

I wszystko jasne

W konkursie TERAZ JAstrzębie DECYDUJE wygrała koncepcja instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II.

W konkursie TERAZ JAstrzębie DECYDUJE wygrała koncepcja instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II, która otrzymała aż 1640 głosów spośród 3644 oddanych. Konkurs pokazał, że Miasto Jastrzębie-Zdrój jest miastem obywatelskim a mieszkańcy chętnie angażują się w działania prospołeczne. Już sama liczba nadesłanych koncepcji jest budująca. Oczywiście zwycięski pomysł zostanie zrealizowany. Poniekąd wpisuje się on w naszą koncepcję zagospodarowania alei, nad którą pracujemy. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Gratuluję autorowi koncepcji!