Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Od 1 września młodzi jastrzębianie jadą za darmo

Cieszę się, że od 1 września młodzi jastrzębianie będą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. To dopiero pierwszy etap realizacji moich zamierzeń. Propozycja wdrożenia komunikacji za 0 złotych dla wszystkich mieszkańców jest wciąż aktualna. Pracujemy nad tym. Dziękuję radnym, którzy poparli moją propozycję. To najlepsze rozwiązanie dla jastrzębskich rodzin. I też konkretne wsparcie, które przełoży się na atrakcyjność i rozwój miasta.

Radni Jastrzębia-Zdroju poparli wprowadzenie komunikacji miejskiej za 0 zł dla dzieci, uczniów i studentów zameldowanych w tym mieście. Wcześniej pozytywną decyzję podjęły władze MZK.

Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju zapadła w lipcu podczas Zgromadzenia Delegatów MZK zrzeszającego przedstawicieli 10 gmin tworzących Związek. Na tej podstawie Zarząd MZK opracował i zatwierdził regulamin korzystania z darmowych przejazdów przez dzieci, uczniów i studentów. We wtorek 22 sierpnia jastrzębscy radni przyjęli uchwałę zabezpieczającą fundusze na ten cel.  

Kto pojedzie za darmo

                Do bezpłatnych przejazdów będzie upoważniać posiadanie "Karty Jastrzębianina", czyli e-biletu z taryfą 0 zł. Będzie ona wydawana dzieciom do 7 roku życia, uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. W przypadku dzieci młodszych wystarczy oświadczenie rodziców, którzy potwierdzą, że maluch mieszka w Jastrzębiu-Zdroju. Ważność Karty będzie przedłużana co roku po okazaniu ważnej legitymacji. Uczniowie powinni to zrobić do końca września po rozpoczęciu nauki w kolejnej klasie, natomiast studenci do końca października lub do końca marca wraz z rozpoczęciem nowego semestru.

Mandaty bez zmian

                Pasażer korzystający z Karty upoważniającej do bezpłatnych przejazdów zobowiązany jest zarejestrować swój przejazd zbliżając e-bilet do kasownika po wejściu do autobusu. Brak rejestracji traktowany będzie jako jazda bez ważnego biletu. Mandat wynosi 120 zł. Jest on anulowany, gdy pasażer pojawi się w Biurze MZK do 7 dni od zdarzenia z ważną "Kartą Jastrzębianina". Wówczas pobierana jest jedynie opłata manipulacyjna w wysokości 12 zł. Przypominamy ponadto, że posiadacz e-biletu z taryfą 0 zł nie jest zwolniony z opłaty za posiadany bagaż. Tak więc, przewożąc rower czy większego psa należy kupić bilet bez ulgi (Paragraf 5 Taryfy przewozu osób i bagażu - dokument dostępny na stronie www.mzkjastrzebie.com). Mandat za brak biletu na bagaż wynosi 48 zł.       

Tylko w granicach Jastrzębia

Bezpłatna komunikacja obowiązywać będzie na wszystkich liniach MZK wyłącznie w granicach miasta. Jastrzębianin chcąc korzystać z komunikacji poza granicami swojej miejscowości powinien posiadać odrębny e-bilet lub kupić bilet u kierowcy. O tym, że pasażer zbliża się do przystanku granicznego kończącego bezpłatną komunikację mają przypominać komunikaty głosowe w autobusie. Wykaz przystanków granicznych znajduje się poniżej.       

Kiedy można złożyć wniosek

                Wnioski o wydanie e-biletu z taryfa 0 zł będzie można złożyć w Biurze Obsługi Klientów MZK przy ul. Przemysłowej 1, a także za pośrednictwem strony internetowej. Wydanie e-biletu jest bezpłatne, za duplikat (w przypadku zniszczenie czy zgubienia) należy zapłacić 10 zł. - Mam nadzieję, że procedura wydawania "Kart Jastrzębianina" ruszy już w przyszłym tygodniu. Bezpłatna komunikacja w naszym mieście to rozwiązanie bardzo korzystne dla mieszkańców, przynoszące konkretne korzyści finansowe wielu rodzinom. Na poziomie MZK podjęliśmy wszelkie decyzje, by dzieci, uczniowie i studenci z Jastrzębia mogli podróżować za darmo. Cieszę się, że inicjatywę poparli także jastrzębscy radni - mówi Janusz Buda, przewodniczący Zarządu MZK i jednocześnie wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju.

Już wiadomo, że do końca sierpnia nie uda się wydać wszystkich "Kart Jastrzębianina". - Organizacyjnie jesteśmy gotowi do działania. Utworzymy dodatkowe stanowisko do wydawania Kart z taryfą 0 zł i stworzymy warunki, aby procedura przebiegała bezkolizyjnie. Nie jesteśmy jednak w stanie wygrać z czasem. Aby wydać 14 tys. e-biletów potrzebujemy kilku tygodni. Tu nie chodzi jedynie o rozpatrzenie wniosku, ale wdrukowanie danych na konkretny szablon biletu. Krótko mówiąc, sprzęt ma swoje ograniczenia - wyjaśnia Benedykt Lanuszny, dyrektor Biura MZK. Stąd decyzja Zarządu MZK o wprowadzeniu okresu przejściowego. Do połowy września honorowany będzie bezpłatny przejazd na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej. W przypadku dzieci młodszych wystarczy oświadczenie rodziców - mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.