Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Trwa przebudowa ul. Mazowieckiej

Drogowcy przystąpili do kolejnego etapu prac, które prowadzone są na odcinku od wjazdu na parking przy budynku banku do skrzyżowania z ul. Łowicką.

Drogowcy przystąpili do kolejnego etapu prac, które prowadzone są na odcinku od wjazdu na parking przy budynku banku do skrzyżowania z ul. Łowicką.

 

Trasa objazdu poprowadzona została ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

Natomiast ruch na ul. Pomorskiej przywrócony będzie do stanu pierwotnego.

Zakres robót na ul. Mazowieckiej obejmuje wymianę krawężników drogowych, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 950 mb.