Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Budujemy nowe przedszkole

Skutecznie realizujemy zaplanowany program kompleksowej modernizacji placówek oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju.

W ostatnich dwóch latach na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu miasta prawie 30 mln zł. Teraz czas na modernizację Zespołu Szkół nr 8 wraz z budową przedszkola. Wartość inwestycji - ponad 13 mln zł. Co ważne, udało nam się pozyskać ponad 5 mln 330 tysięcy dofinansowania!