Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Stanowisko w sprawie ambsolutorium

Dziękuję radnym, którzy głosowali za uchwałą. Co prawda zabrakło jednego głosu, ale nie jest to jednoznaczne z brakiem udzielenia absolutorium.

Chcę podkreślić, że od początku mojej kadencji konsekwentnie realizuję program rozwoju miasta, za którym opowiedzieli się wyborcy. Dzisiejszy wynik głosowania radnych nad absolutorium można ocenić jako brak zaufania dla wszystkich jastrzębian, którzy mnie wybrali. To za mną stoją fakty. Prowadzona przeze mnie gospodarka finansowa miasta została pozytywnie zaopiniowana przez niezależną instytucję - Regionalną Izbę Obrachunkową. A to jest najważniejsze. Budżet miasta jest stabilny. Ci radni, którzy dziś głosowali przeciw udzieleniu absolutorium, spierają się nie ze mną a z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju. Dziś dokonali bilansu politycznego a nie merytorycznej oceny. Dlatego konsekwentnie będę realizowała obraną strategię rozwoju miasta. Uważam, że w naszym mieście nie ma miejsca na politykę. Szkoła, droga czy chodnik nie ma i nigdy nie będzie miała barw politycznych.