Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Życzenia i podziękowania dla strażaków

Z okazji Dnia Strażaka, wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą, składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, wrażliwość na los drugiego człowieka to działania zasługujące na najwyższe uznanie. Dziękuję w imieniu własnym i jastrzębskiej społeczności za wykazywanie pełnej gotowości, zaangażowania i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z którymi nie szczędząc sił i własnego zdrowia mierzycie się każdego dnia.
foto: PSP Jastrzębie-Zdrój