Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Rewitalizacja byłek KWK Moszczenica

Raz jeszcze pojechaliśmy do łaźni po byłej KWK Moszczenica. Plany utworzenia tam centrum postindustrialnego dziedzictwa, pozwoliły nam pozyskać prawie 9 milionów zł na remont i adaptację budynku. To, co ważne: samo muzeum zajmować będzie zaledwie część powierzchni. Pozostałe pomieszczenia (wielkości dużej szkoły), chcemy przeznaczyć na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Dlatego zaprosiłam radnych na wizję lokalną, by na miejscu przedyskutować szczegóły naszego przedsięwzięcia.