Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Uczniowie mają głos

Budżet obywatelski (partycypacyjny) po raz pierwszy wprowadzono w 1988 r. w brazylijskim mieście Porto Alegre. Odkąd pozwolono mieszkańcom decydować, na co przeznaczyć część środków z miejskiej kasy, wzrosła liczba osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów najbliższego otoczenia, nastąpił rozwój najbiedniejszych dzielnic, usprawniło się funkcjonowanie samorządu lokalnego, zwiększył też udział mieszkańców w innych działaniach społecznych (pracach stowarzyszeń, podejmowaniu i realizacji inicjatyw lokalnych). Korzyści te sprawiły, że budżetem obywatelskim zainteresowano się w Europie Zachodniej i od 2000 r. zaczęto go wdrażać. Obecnie realizowany jest w wielu krajach. W Polsce został już wprowadzony w kilkudziesięciu miastach, przyczyniając się do kształtowania i wzmacniania postaw obywatelskich.


By wzmocnić kompetencje społeczne uczniów rozpoczynamy pilotażowy projekt zaszczepiania ideą budżetu obywatelskiego uczniów jastrzębskich szkół. Realizacja budżetu obywatelskiego w szkole to ważny eksperyment, który pozwoli pokazać uczniom praktyczne aspekty demokracji, a to, że wiążą się z nim prawdziwe pieniądze, doda powagi aktywnościom uczniów. Postanowiłyśmy namiastkę budżetu obywatelskiego wprowadzić w szkole, wychodząc z założenia, że czego Jaś się nie nauczył, Jan nie będzie umiał.

Zachęcam do realizacji swoich pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego.