Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Myślimy o seniorach

Zmiany demograficzne wymagają szczególnego podejścia do spraw starzenia się społeczeństwa. Ludzie starzy mają szczególną rolę do spełnienia.

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata swojego życia tworzą wartość bezcenną. Seniorzy współczesnych czasów, to ludzie, których nie można porównać do babć i dziadków sprzed 30, 40 lat. Średnia długość życia wydłuża się i zmienia się stereotyp emeryta. Większość ludzi w wieku emerytalnym to osoby aktywne, chcące, by ich doświadczenie oraz potencjał jaki niosą ze sobą, był w pełni wykorzystany. Potrzebują, podobnie jak ludzie młodzi, przestrzeni dla siebie. Z myślą o wszystkich wprowadzamy kolejne udogodnienia.

W mieście pojawia się coraz więcej propozycji dla seniorów.

Od lutego bieżącego roku osoby powyżej 60. roku życia mogą korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora. Główne cele, jakie przyświecały mojej decyzji o wprowadzeniu Karty to wzmacnianie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60. roku życia, tworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających zwiększenie dostępności do przygotowanej oferty, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku jastrzębskich seniorów.

Również w tym roku wszedł w życie Program „Aktywni 60+” stanowiący nowoczesne podejście do tematyki osób starszych. To przedsięwzięcie uwzględniające obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie głównego celu, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów, zapewnienie godnego starzenia się oraz zwiększenia dostępu do usług społecznych, edukacji, umożliwiający aktywne spędzanie czasu.

W maju br. powołałam Radę Seniorów, która zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Rada Seniorów jest dla mnie istotnym głosem doradczym w najistotniejszych kwestiach dotyczących osób starszych. W celu wspierania i inicjowania na terenie miasta działań kierowanych do grup senioralnych powołałam także Społecznego Doradcę ds. Polityki Senioralnej, którą została Pani Krystyna Jurewicz. Pani Krystyna w każdy czwartek w godzinach 16.00-17.00 oczekuje na seniorów w pokoju 116 A Urzędu Miasta.

Na początku tego roku przy ul. Wrzosowej działalność rozpoczął Klub Integracji Społecznej, który ma na celu udzielanie szeroko pojętej pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról dla osób wykluczonych społecznie, także starszych. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

Miasto realizuje także Program z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla mieszkańców MiastaJastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia – Zdrowy Senior. Na program składa się m. in. profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego program, wykrywanie raka skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka, czy raka narządu rodnego. We współpracy z Miastem program realizuje obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gastro -Clinic” i „MEDICUS 99.

Bardzo cieszy fakt, iż w mieście pojawi się coraz więcej propzycji dla seniorów, a jeszcze bardziej to, że nasi seniorzy to wyjątkowo aktywna grupa mieszkańców, która żywo interesuje się tym, co dzieje się w mieście, pyta, szuka informacji, jest obecna na każdym poświęconym ich tematyce spotkaniu, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym. Na jastrzębskich seniorów zawsze można liczyć.

Korzystając z okazji przypadającego na dziś Europejskiego Dnia Seniora chciałabym życzyć wszystkim osobom starszym z Jastrzębia-Zdroju dobrego zdrowia, długich i spokojnych lat życia, samych przyjaznych i dobrych ludzi dookoła, a także pogody ducha i wielu chwil szczęścia. Wszystkiego dobrego!