Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Jastrzębskie Forum Ekonomii Społecznej

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Jastrzębskim Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się już 6-7 października 2016 roku w Jastrzębiu-Zdroju.

Mając na uwadze istniejące podmioty ekonomii społecznej oraz osoby chcące założyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, otwieramy wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń i budowania partnerstw z przedsiębiorcami i samorządowcami.

Do udziału w Jastrzębskim Forum Ekonomii Społecznej zapraszam przedstawicieli instytucji mających wpływ na szeroko rozumiany rozwój lokalny oraz wszystkie osoby aktywnie działające na rzecz swojego środowiska lokalnego.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Ewa Gutowska Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60 tel. 32 47 85 151,e-mail: egutowska@um.jastrzebie.pl,

Irena Przybylska-Kołodziejczyk doradca kluczowy OWES,  Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 12A, tel. 32 47 19 555, e-mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl