Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA

Stanowisko w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Jest mi bardzo przykro, że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju napotykają na trudności związane ze złym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w ostatnich tygodniach.

Komunikacja miejska jest jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowania miasta, istotnie wpływa na jakość i poziom życia mieszkańców. Jastrzębie-Zdrój zleciło zadanie z tym związane Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu i to właśnie Związek realizuje je od 25 lat na terenie naszego miasta.

Jak pokazują fakty, MZK jest organizmem niewydolnym i źle funkcjonującym. Władze Związku nie potrafią szybko i skutecznie reagować na pojawiające się problemy. Taki stan jest niedopuszczalny, ponieważ cierpią na tym nasi mieszkańcy.

Podejmowałam różne kroki związane ze zmianą funkcjonowania MZK i miasta w jego strukturach. Do tego potrzebna jest jednak współpraca wielu sił, na którą niestety w chwili obecnej nie można liczyć. W ostatnich dniach wielokrotnie zwracałam się do Związku z prośbą o ustosunkowanie się do obecnej sytuacji i związanych z nią utrudnień. Niestety otrzymywałam jedynie lakoniczne odpowiedzi. Zapewniono mnie jedynie, że bieżące problemy będą dyskutowane podczas obrad Zgromadzenia Związku, które odbędą się 19 lipca. Uważam, że to stanowczo za późno, by podejmować racjonalne kroki w tym zakresie. Działania należy podjąć natychmiast.

Obecny stan rzeczy, liczne zgłoszenia mieszkańców niezadowolonych z funkcjonowania komunikacji na terenie miasta oraz obsługi utwierdzają mnie w przekonaniu, że musimy poczynić wszelkie starania zmierzające do przeprowadzenia zasadniczych zmian w tym zakresie.

Apeluję o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz ustabilizowania niespokojnej sytuacji i bezzwłoczne zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańcom naszego miasta.