Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Przybywa nowoczesnych boisk

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Moszczenicy mogą od wczoraj cieszyć się nowym, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Miejsce powstało w ramach kompleksowego zadania obejmującego modernizację boisk i placów zabaw.

Przy szkole zakończyły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal wraz z parkingiem, placem manewrowym, drogą wewnętrzną i pozostałym zagospodarowaniem terenu.

Wykonano tutaj m.in. chodniki, ogrodzenie terenu, oświetlenie, piłkochwyty, zabudowę elementów małej architektury oraz zamontowano wyposażenie sportowe boisk. Zadanie obejmowało również wykonanie umocnienia skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły z płyt ażurowych.

Boisko, jakie powstało w Moszczenicy, jest boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 44m x 28m z funkcją do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego.

Koszt prac wyniósł ponad 1,4 mln zł, z czego ponad 237 tys. zł miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.