Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Prezydent Hetman z absolutorium

Radni Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój zdecydowali o przyjęciu sprawozdania z budżetu za 2015 r., a tym samym o udzieleniu absolutorium Prezydent Annie Hetman.

Absolutorium zostało udzielone liczbą 13 głosów. Nikt z obecnych podczas obrad Radnych nie zagłosował „przeciw”, Radni PiS wstrzymali się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału Radna Wspólnoty Samorządowej - Iwona Rosińska i Radny Prawa i Sprawiedliwości - Piotr Szereda.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. przedstawionym podczas wczorajszej sesji.