Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Komunikacja Miejska (prezentacja)

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą funkcjonowania komunikacji miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Materiał został przedstawiony podczas obrad kwietniowej sesji zwyczajnej Rady Miasta.


Planowana bezpłatna komunikacja zdominowała kwietniowe obrady Rady Miasta. W sesji wzięli udział przedstawiciele Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, którzy oponowali przed wprowadzeniem darmowych przejazdów dla jastrzębian. MZK zaproponował wprowadzenie biletów w o stawce 0 zł jedynie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jednak jak podkreślała prezydent Anna Hetman, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz oraz więcej konkretnych propozycji ze strony związku.

 - Oczekuję konkretnych propozycji. Od ubiegłego roku odpowiedzi przedstawicieli związku na stawiane przez nas pytania są bardzo lakoniczne – nie spełniają naszych oczekiwań – powiedziała prezydent miasta.  - Wszystkie ekspertyzy wskazują na to, że będąc w Związku powinniśmy płacić 9,9 mln złotych. Wynika z nich również, że gdybyśmy wprowadzili komunikację zero złotych dla wszystkich, na wszystkich liniach, to koszt wyniósłby ponad 14 mln zł. Wynika z tego, że płacąc 2 mln więcej jesteśmy w stanie zorganizować komunikację na właśnych zasadach, bepłatnie dla mieszkańca, zgodnie z oczekiwaniami jastrzębian. – przekonywała Anna Hetman.

O złym stanie komunikacji w naszym mieście mówią nie tylko władze miasta, ale także pasażerowie. Do głównych zarzutów należy to, że bilety są za drogie, jakość oferowanych usług nie stoi na najwyższym poziomie, a rozkład jazdy nie jest dostosowany do potrzeb pasażera.

Komunikacja w naszym mieście nie jest ani sprawna, ani tania. Jastrzębianie zasługują na darmową komunikację i nie rozumiem, czemu stanowi to taki opór zarządu MZK pytał radny Roman Foksowicz.

Ceny biletów można by rozwiązać właśnie darmową komunikacją, o którą od początku swojej kadencji stara się prezydent miasta.

Bezbiletową komunikację dla wszystkich i na wszystkich liniach bezpiecznie można wprowadzić w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Gdy miasto jest większe, to można wprowadzić bezpłatne elementy, ale na więcej nie pozwala układ komunikacyjny taką odpowiedź można było usłyszeć od Daniela Wawrzyczka, przewodniczącego zarządu MZK.

Jak zaznaczyła prezydent Hetman, gdyby miasto było poza strukturami MZK, to ta komunikacja wyglądałaby zupełnie inaczej, bo to miasto odpowiadałoby za kompleksowe rozwiązanie komunikacji autobusowej. Przynależność do MZK oznacza, że wszystkie prawa i obowiązki komunikacyjne są scedowane właśnie na Związek i organizacja dobrej komunikacji nie leży po stronie miasta.

Obecny kształt komuniacji miejskiej wskazuje na to, że temat ten będzie z pewnością powracał.