Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Co z inwestycjami i komunikacją miejską?

Realizacja inwestycji zapowiedzianych w ostatnich konsultacjach społecznych oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej to tematy przewodnie dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Konsultacje prowadzone jakiś czas temu pokazały, że mieszkańcy spośród kilku propozycji jako najbardziej konieczne uznali zmodernizowanie placów zabaw w mieście (wyniki ankiet) oraz boisk (co pokazały komentarze). Kwota, o której mówiłam przy okazji spotkań związanych z konsultacjami, to kwota 5 mln zł, która musi być przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe. Po analizach możliwości budowy i modernizacji obiektów tak, aby się zmieścić w kwocie zdecydowaliśmy o modernizacji 11 boisk wielofunkcyjnych i wszystkich wymagających remontu placów zabaw (każdego zgodnie z zapotrzebowaniem). - poinformowała Prezydent Miasta Anna Hetman.

Prezydent zaznaczyła, że wybór mieszkańców - modernizacja placów zabaw i boisk - dał możliwość również na realizację innych zadań przytoczonych w konsultacjach. W tym roku będzie wykonany m. in. pierwszy etap remontu ul. Mazowieckiej.

Przy okazji omawiania wspomnianych zadań inwestycyjnych Anna Hetman odniosła się również do tematu, który w ostatnim czasie żywo zainetresował media i miszkańców Jastrzębia-Zdroju, a w szczególności osiedla Chrobrego - chodzi mianowicie o budowę instalacji do recyclingu opon i odpadów gumowych za pomocą pirolizy niskotemperaturowej, ktora miała powstać na terenie Moszczenicy. Prezydent poinformowała, że w chwili obecnej inwestycja została wstrzymana. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydał bowiem stosownej opinii, co miało związek z licznymi niescisłościami i wątpliwościami, oraz niezgodnością stanu rzeczywistego inwestycji z dokumentacją.

Konferencję zakończyło podsumowanie wczorajszej sesji Rady Miasta, w części dotyczącej komunikacji miejskiej. Na pytanie o to, czy Przezydent oczekuje na propozycje MZK dotyczące organizacji bezbiletowej w mieście Anna Hetman odpowiedziała:

Oczekuję na te propozycje. Oczekuję jednak, że będą one konkretne. Już od ubiegłego roku, kiedy tylko wystosuję pismo z pytaniem do MZK, obojętnie w jakim zakresie, to odpowiedź jest bardzo lakoniczna, niespełniająca naszych oczekiwań. Od zeszłego roku rozmawiamy o wprowadzeniu darmowej komunikacji dla mieszkanców... w momencie kiedy okazało się, że Radni zdecydowali o pozostaniu w Związku to również zwróciłam się o przedstawienie propozycji do MZK w tym zakresie. W chwili obecnej, gdy wszelkie obowiązki związane z komunikacją zcedowane są na Związek to własnie tam powinny się odbywać wszelkie potrzebne analizy, szukanie rozwiązan i propozycji. My wkładamy do związku ponad 12 mln zł. rocznie, jako miasto nie powinniśmy wydatkować kolejnych kwot na ekspertyzy jeśli wiemy, że w MZK zatrudnieni są specjaliści, w ktorych zakresie takie zadanie powinno się znajdować. Jeśli mówi się o tym, że Jastrzębie jest dla Związku bardzo ważne to niech będzie to widać w proponowanych przez MZK rozwiązaniach dla naszego miasta. Podczas wielokrotnych prób rozmowy na temat organizacji bezpłatnej komunikacji, po moim piśmie wysłanym z pytaniem na ten temat, otrzymujemy odpowiedzi, że niestety nie da się zorganizować komunikacji inaczej, jedyna możliwość to bezpłatne przejazdy dla dzieci, mlodzieży i studentów, jako najbardziej mierzalnej grupy społecznej. W temacie komunikacji trzeba zacząć myśleć nowocześnie, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sytuacja taka jak w chwili obecnej nie może trwać, na pewno na to nie pozwolimy. - mowiła stanowczo Prezydent Hetman.