Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Prezydent zaprasza na spotkanie

Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu z serii „O mieście bez politykowania”.

Na najbliższe, kwietniowe spotkanie Prezydent Miasta zaprasza szczególnie osoby zainteresowane rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych zaproponowanymi przez miasto.

„Obowiązująca konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i ustawa o aktywizacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jasno określa zadania wobec tej grupy społecznej. Kształtowanie polityki wobec niej powinno odbywać się kompleksowo - należy zadbać o umożliwianie korzystania z osobom niepełnosprawnym z placówek ogólnodostępnych, specjalistycznych na każdym poziomie edukacji i rehabilitacji, rozwoju w wyspecjalizowanych przedszkolach, szkołach i innych placówkach, ale też umożliwienie im aktywnego udziału w życiu kulturalnym i sportowym oraz minimalizowanie barier mentalnych w społeczeństwie. Zależy mi na tym, by Jastrzębie-Zdrój było miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.” – mówi Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Anna Hetman.

Spotkanie odbędzie się w 11 kwietnia, o godzinie 17.00 w Sali 129A Urzędu Miasta.