Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Odbył się II Światowy Kongres Klastrów

W dniach 31 marca – 1 kwietnia w Dąbrowie Górniczej pod hasłem przewodnim “Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową” odbył się II Światowy Kongres Klastrów.

Kongres jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Tegoroczne obrady zdominowane zostały przez temat budowy Ponadnardowego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice (TILC), które powstać ma w ramach Programu Polska 3.0.

W piątek, 1 kwietnia Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju znalazła się wśród prelegentów – przedstawicieli władz samorządowych naszego regionu - którzy przedstawili korzyści z planowanej inwestycji.

- Centrum Logistyczne w Gorzyczkach to ogromna szansa dla naszego regionu. Rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury – w tym budowa i modernizacja linii kolejowej – a co najważniejsze ogromna liczba miejsc pracy - to główne powody, dla których Centrum jest tak ważnym projektem.
– mówiła Anna Hetman podczas dyskusji.

Centrum umożliwi kompleksowe usługi dotyczące przepływu oraz magazynowania towarów pomiędzy Państwami Unii europejskiej z zachodu, południa i północy z rynkami dalekiego wschodu. Tereny przygotowane pod TILC znacząco wspierać będą rozwój gospodarczy w całej aglomeracji nie tylko ze względu na poprawę usług transportowych, lecz również poprzez stworzenie warunków dla powstania nowych dziedzin produkcji i handlu, a co za tym idzie – powstaniem nowych miejsc pracy. Projekt ten jest wynikiem pracy ekspertów, reprezentantów świata biznesu oraz władz samorządowych i rządowych. Prezydent Anna Hetman jest odpowiedzialna za nadzór prac na terenie powiatu rybnickiego, wodzisławskiego oraz Jastrzębia-Zdroju.

Podczas Kongresu wielokrotnie przywoływano Program Polska 3.0 - oddolny projekt zintegrowanych działań, mający na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę wspomnianego, największego w Europie, Ponadnarodowego Centrum Logistycznego. Z uwagi na to, iż Program ten skupia
w sobie szereg projektów z różnych dziedzin życia, podczas podejmowanych dyskusji przewijały się tematy tj. zrównoważony rozwój, nowoczesne górnictwo, zdrowie publiczne, odpowiedzialny transport, czy finansowanie międzynarodowych projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

II Światowy Kongres Klastrów swą obecnością zaszczycili reprezentanci różnych gałęzi biznesu i światowych klastrów, jak również przedstawiciele świata polityki i nauki. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również ministrowie rządu polskiego, czeskiego, ukraińskiego, austriackiego, węgierskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i Komisji Europejskiej.

Więcej informacji: http://clusterworldcongress.com/