Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Rowerem po Żelaznym Szlaku

Pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych linii kolejowych stworzyć potencjał rozwoju nowego produktu turystycznego.

W dzisiejszych czasach region Górnego Śląska boryka się z instotnymi problemami - upada dominujący tam od lat przemysł wydobywczy i ciężki. Także w związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury i transportu drogowego ostatnich dekat, transport kolejowy na pograniczu poslko-czeskim ustępuje,a  kolejne linie kolejowe w regionie przygranicznym są zamykane.

W związku z tym część samorządów przejęła zamykane linie i w ramach transgranicznego rozwoju turystyki podejła decyzję o stworzeniu Żelaznego Szlaku Rowerowego, który w dużej mierze poprowadzony będzie właśnie po przejętych przez samorządy dawnych trasach kolejowych.

Celem projektu jest stworzenie pierwszej transgranicznej pętli szlaku rowerowego wykorzystującego dziedzictwo i poprzemysłową spuściznę regionu bazującej na dawnej infrastrukturze kolejowej łączącej Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Petrovice i Karvinę. Projekt stanowi pierwszy etap tworząc małą pętlę szlaku. Ze względów organizacyjnych inwestycji postanowiono o rozszerzenie szlaku, w drugim etapie, o kolejne tereny.

Zakres pierwszego etapu robót obejmuje budowę trasy rowerowej na odcinku 370, 3 m od granicy z Gminą Godów. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu, drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchuoraz wykonanie miejsca rekreacyjnego i pozostałej infrastruktury. Zakres etapu drugiego obejmuje budowę odcinka o długości 215, 0 m od granicy z Gminą Zebrzydowice. 

W ramach działań zostanie stworzona sieć ścieżęk i tras rowerowych prowadzącej po zabytkach poprzemysłowych i kolejnictwa w XIX w. Trasa będzie miała charakter edukacyjny, zostanie uzupełniona o tablice informacyjne dotyczące historii poszczególnych elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego. W ramach inwestycji stworzone zostaną również punkty do geocachingu i gier dydaktyczno-poznawczych.

Całkowita wartośc projektu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój wynosi 172 697, 00 Eu. Kwota dofinansowania - 146 792,00 Eu, kwota wkładu własnego miasta opiewa na sumę 25 905, 00 Eu.