Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Co z łaźnią na Moszczenicy?

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta zaprezentowano pomysł na zagospodarowanie starych pogórniczych łaźni znajdyjących się na terenie byłej kopalni Moszczenica. Według planów ma tam powstać Europejskie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego.

W związku ze wspólnum polsko-czeskim dziedzictwem kulturowym, bliskością geograficzną oraz tożsamymi problemami, z którymi borykają się regiony, Euroregion Śląsk Cieszyński, Maravian-Silesian Tourism oraz Miasto Jastrzębie-Zdroj postwanowiły przystąpić do wspólnego projektu transgranicznego, którego głównym celem będzie stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji dziedzictwa postidustrialnego regionu Górnego Śląska jako jedynej w swoim rodzaju propozycji turystycznej w Europie środkowo-wschodniej.


 

Do głównych działań projektu należeć będzie przede wszystkim stworzenie Europejskiego Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego w budynkach po kopalni Moszczenica tworzonego w oparciu o współpracę Miasta z Dolny Oblast Vitkovice w Ostrawie w celu wymiany dobrych praktyk i współtworzenia interaktywnej ekspozycji w zakresie dziedzictwa i historii przemysłu wydobywczego. Dodatkowo w ramach projektu powstanie transgraniczna, regularna komunikacja autobusowa między DOV i ECDP, rozszerzony zostanie Szlak Zabytków Techniki na stronę czeską o DOV i po stronie polskiej o ECDP, powstanie także lokalny Szlak Zabytków Techniki Euroregionu Śląsk Cieszyński. W DOV powstać ma zaplecze informacyjno-dydaktyczne dla polskich turystów oraz w ECDP dla czeskich. DOV i ECDP włączone zostaną do programu Industriady - pierwszych działań transgranicznych tego typu w Europie.


Budynek łaźni górniczych na terenie byłej kopalni Moszczenica, należący do samorządu, posiada pierwotny, oryginalny system transportu i sposobu czyszczenia odzieży górniczej (podwieszany pod sufitem), który dodaje temu miejscu niesamowitego klimatu minionej epoki. W ramach prac inwestycyjnych w budynku maksymalnie zachowany zostanie jego charakter, przerowadzone zostaną prace instalacyjne, adaptacyjne, związane z udostępnieniem go dla ruchu turystycznego i funkcjonowania centrum informacyjnego. W ramach adaptacji na parterze powstanie Centrum Informacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na turystów z Czech, a także "wstęp" do ekspozycji poprzez długi korytarz, który zostanie zaadaptowany na korytarz przodka wyrobniczego pokazujący warunki pracy. Na pierwszym piętrze mieścić się będzie wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój, aspekty kulturowe Górnego Śląska z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod prezentacji. Planuje się wykorzystanie technologii 3D, rozszerzonej rzeczywistości oraz aktywnych eksponatów. W ramach inwestycji powstanie również parking, którego w chwili obecnej brak jest przy obiekcie.

Wartość całkowita projektu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój to 2 147 500, 00 Eu, kwota dofinansowania - 1 825 375, 00 Eu, wkład własny miasta - 322 125, 00 Eu.