Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Nowa twarz OWNu

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój władze zaprezentowały nowe oblicze Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

Przedstawiony projekt kładzie nacisk na wyeksponowanie dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru. Na terenie obecnego OWN powstać ma Transgraniczne Ekomuzeum, które ma za zadanie stworzyć siatkę rozproszonych po całym terenie obiektów, pokazującą wyjątkowy charakter naszego regionu, jego warunki naturalne i działalność ludzi w aspekcie historycznym i współczesnym. Szczególnie wyeksponowane zostanie znaczenie naturlanych zasobów przyrodniczych tego obszaru, konsekwencją których jest uzdrowiskowy i górniczy charakter miast biorących udział w projekcie - poprzez wkomponowanie elementów tj. "przyroda", "górnictwo" oraz "uzdrowisko" zarówno w infrastrukturze jak i podejmowanych działaniach i aktywnościach.

Ekomuzeum będzie zlokalizowane w trzech partnerskich miastach - Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie i Hawierzowie. Każda z lokalizacji będzie posiadała swój odrębny, wyrózniający charakter związany z tematem przewodnim.

Projekt zakłada podział obszaru obecnego OWN na dwie strefy - głośną, zlokalizowaną w północnej części oraz cichą - w części południowej. Na terenie pojawią się m. in całoroczny budynek Ekomuzeum, budynek techniczny z tarasem widokowym, miejsce aktywności ruchowej dla dzieci, tarasy widokowe, promenady z widokiem na akwen wodny, akwen z bogactwem flory i fauny podzielony na część reprezentacyjną i rekreacyjną, park widokowy, park sensoryczny, tężnię solankową, czy park wodny dla dzieci.

Motywem przewodnim projektu stała się czyta postać węgla, czyli diament, do którego nawiązuje zagospodarowanie terenu i elementy małej architektury.

Projekt zrealizowany zostanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Wstępny wniosek o dofinansowanie został złożony 21 stycznia 2016 r., termin składania wniosku właściwego to 10 maja 2016 r.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój to 2 500 000, 00 Eu, kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosi 2 125 000, 00 Eu, kwota wkładu własnego - 375 000, 00 Eu.