Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

O seniorach bez politykowania

Kolejny poniedziałkowy wieczór upłynął pod znakiem spotkania z mieszkańcami. Tym razem głównymi bohaterami cyklu spotkań "O mieście bez politykowania" byli jastrzębscy seniorzy.

W pierwszy poniedziałek, 7 marca sala Rady Miasta jastrzębskiego magistratu zapełniła się po brzegi.

- "Frekwecja podczas żadnego z wcześniejszych spotkań nie była tak duża. To pokazuje, że seniorzy żywo interesują się tym, co dzieje się w mieście, śledzą informacje." - mówiła Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Te słowa potwierdza również żywy charakter mającej miejsce podczas spotkania dyskusji. W czasie spotkania seniorzy mieli okazję poznać Społecznego Doradcę ds. Polityki Senioralnej - Krystynę Jurewicz, zapoznać się z założeniami polityki senioralnej prowadzonej przez miasto oraz programu "Ogólnopolska Karta Seniora", Prezydent Miasta zachęciła do udziału w prowadzonej przez Straż Miejską akcjii "Bezpieczny senior".

Podjęty został również temat braku domu dziennego pobytu na terenie naszego miasta. Prezydent Miasta poinformowała, że w chwili obecnej są prowadzone prace nad wprowadzeniem takiej alternatywy, poszukiwany jest lokal, który spełniałby warunki określone w programie. Pomysł stworzenia domu pobytu dziennego w Jastrzębiu-Zdroju ma związek z potrzebą zgłaszaną przez wielu mieskańców oraz z możliwością pozyskania środków rządowych z Programu Senior VIGOR.

- "Dom dziennego pobytu, tzw. "przedszkole dla seniorów" to miejsce, w którym w ciągu dnia osoby starsze mogą się spotkać, porozmawiać, pobyć ze znajomymi. W takim domu dostępna jest pielęgniarka, zapewniony jest posiłek, zagwarantowane domowe warunki." - wyjaśniała Prezydent Miasta.

W ostatnim czasie, w Jastrzębiu-Zdroju ruszył mieszczący się przy ul. Wrzosowej Klub Integracji Społecznej. Jego główne cele i założenia przedstawiła Renata (Amanda) Gibas.

- "Klub Integracji Społecznej ma na celu udzielanie szeroko pojętej pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, dla osób wykluczonych spłecznie - bezrobotnych, z nałogami, ale również starszych. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w jego rozwój, w zgłaszanie pomysłów, inicjatyw. to od Państwa w dużej mierze zależy kształt Klubu, my nie chcielibyśmy nic narzucać, czekamy na Państwa propozycje." - zachęcała Renata Gibas.

Prezydent Miasta omówiła również niektóre z punktów programu "Aktywni 60 +" przygotowanego w ostatnim czasie przez miasto. Działania międzypokoleniowe, wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szereg zajęć uaktywniających (m. in warsztaty w zakresie obrony przed manipulacją, komputerowe, plastyczne itd.), współpraca z OPS, czwartki seniora (w czasie których m. in. odbywać się będą dancingi), kawa dla seniora - to tylko niektóre z zawartch w nim punktów.

Po przedstawieniu propozycji, zadań i inicjatyw realizowanych przez miasto, w czasie dyskusji seniorzy przedstawiali swoje propozycje jak sprawić, by miasto było bardziej przyjazne tej grupie społecznej. Wśród propozycji znalazły się m. in. stworzenie przychodni geriatrycznej, umiejscowienie większej ilości ławeczek przy traktach pieszych, Dom Pomocy Społecznej z jednoosobowymi pokojami, czy udogodnienia w kwestii parkowania dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy zgłosili także szereg problemów, z którymi spotykacją się każdego dnia w swoich lokalnych społecznościach, na osiedlach, na których mieszkają, czy w miejscach, które często odwiedzają.

- Po tym spotkaniu widać, że mamy w mieście wspaniałą, aktywną grupę seniorów. Podjęta dyskusja potwierdziła to, że interesują się tym, co dzieje się w mieście, myślą perspektywnicznie, częściej o innych - swoich dzieciach, wnukach, innych mieszkańcach, nie tylko o osbie. Widać, że chcą być angażowani i wciągani do współpracy. To bardzo cieszy i jest dobrą wskazówką do przyszłych działań." - skomentowala po spotkaniu Anna Hetman, Prezydent Miasta.