Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Rondo „donikąd” doczekało się patrona

24 lutego oficjalnie nadano imię Władysława Chlebika rondu przy zbiegu ul. Energetyków, Moszczenickiej i Rozwojowej. Odsłonięcia tabliczki z nazwą ronda dokonała Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz rodzina patrona.

Władysław Chlebik urodził się w 1922 r. w Stonawie. Zawodowo od początku związany był z górnictwem – pracował w kopalniach „Rozbark” i „Chwałowice”, a także jako kierownik robót górniczych i naczelny inżynier w KWK „Rymer”. Pod koniec 1962 r. został dyrektorem KWK „Jastrzębie-Moszczenica w budowie”. Kontynuował budowę „Moszczenicy”, co nie było rzeczą łatwą ze względu na znaczny poślizg inwestycyjny i szczególnie wysoką metanowość. Z powierzonych mu zadań wywiązał się wzorowo, co zostało stosownie nagrodzone przez władze – otrzymał stanowisko dyrektora nowo otwartej KWK „Moszczenica”.

Jego praca była doceniana i wyróżniana. Chlebika wielokrotnie odznaczano m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także złotą odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”.

Władysław Chlebik zmarł w 1991 r. w Jastrzębiu-Zdroju po przegranej walce z chorobami serca i cukrzycą.

- Dziś tzw. „rondo donikąd” ma już swojego patrona. Została nim odpowiednia osoba – osoba, która całe swoje serce poświęciła pracy w górnictwie i miejscu, w którym teraz jesteśmy. Nadanie imienia Władysława Chlebika temu właśnie skrzyżowaniu wpisało się doskonale w obchody 50-lecia postania KWK Moszczenica, z którą tak bardzo był związany. – mówiła Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

- Cieszę się, że to nastąpiło. Tato – masz już swoje rondo. Dbaj teraz o to, by było bezpieczne.” – dodała ze wzruszeniem córka Władysława Chlebika, Joanna Galisz.

W czasie uroczystości historię powstania ronda przy zbiegu ulic Energetyków, Moszczenickiej i Rozwojowej przedstawiła naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Maria Pilarska. Historię kopalni „Moszczenica” w kontekście życia Władysława Chlebika zreferował dyrektor Galerii Historii Miasta, Marcin Boratyn.

Skrzyżowanie typu rondo, które od dziś nosi imie W. Chlebika łączyć będzie drogi wewnętrzne na terenie byłej KWK Moszczenica. W 2007 roku na pogórniczym obszarze byłej KWK Moszczenica wykonany został odcinek o długości ponad 600 mb asfaltowej drogi od ul. Armii Krajowej, w 2009 roku zakończono budowę skrzyżowania typu rondo, a w 2010 roku powstał niespełna kilometrowy odcinek drogi od ronda do ulicy Jagiełły. W następnej kolejności w 2013 roku prace objęły budowę drogi – ulicy Rozwojowej – od ronda do ulicy Chlebowej oraz przebudowę ulicy Chlebowej od ulicy Rozwojowej do ulicy Wyzwolenia.

Kiedy cała inwestycja zostanie zrealizowana skomunikowane ze sobą będą ulice Armii Krajowej od północy z Chlebową i Wyzwolenia od południa, natomiast na kierunkach wschód – zachód ulice Jagiełły i Kasztanowa. Głównym skrzyżowaniem, które będzie łączyć drogi wewnętrzne jest rondo, którego parametry techniczne, a w szczególności promień wewnętrzny wyspy środkowej dostosowane są do ruchu samochodów ciężarowych. Ulica Armii Krajowej komunikuje teren byłej KWK Moszczenica z centrum miasta, natomiast ulica Wyzwolenia prowadzi ruch samochodowy pomiędzy dwiema drogami wojewódzkimi nr 937 i 933. Także tereny inwestycyjne połączone będą zarówno z centrum miasta, jak i z drogami wylotowymi w kierunku Cieszyna oraz węzła autostrady A1. Głównym przeznaczeniem nowej infrastruktury będzie obsługa terenów inwestycyjnych.