Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Prof. Jerzy Buzek honorowym jastrzębianinem

15 stycznia 2016 r. o godzinie 12.00 w Domu Zdrojowym odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona przyznaniu Profesorowi Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Na wniosek Radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwałą Nr IX.71.2013, podjętą w dniu 6 czerwca 2013 roku, Profesorowi Jerzemu Buzkowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przyznanie honorowego tytułu byłemu premierowi to inicjatywa wynikająca z chęci docenienia jego zasług, odwagi walki o niezawisłość Rzeczpospolitej Polskiej oraz podjęcia czterech trudnych reform.

Jerzy Buzek urodził się w 1940 r. w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a następnie podjął pracę zawodową w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. W 1997 r., został premierem rządu. Do pracy naukowej powrócił w 2001 r. Trzy lata później został posłem do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W 2009 r. po raz drugi został eurodeputowanym z okręgu katowickiego. W tym samym roku został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego – jako pierwszy z państw byłego bloku wschodniego.

Buzek był wielokrotnie nagradzany. W 2006 roku uzyskał tytuł Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie w plebiscycie "Magazynu Parlamentarnego", w 2008 roku otrzymał także nagrodę Godła Promocyjnego "Śląski Oskar", która przyznawana jest wybitnym osobowościom promującym Śląsk. Ponadto w pierwszej edycji plebiscytu wojewody śląskiego "Śląskie na 5", władze województwa nagrodziły go za promowanie regionu w kategorii: osobowość. Otrzymał również "Czarny Diament" - Nagrodę Specjalną przyznaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego m.in. za zaangażowanie w ruch "Solidarności" i wkład w przemiany ustrojowe Polski.