Program rozwoju miasta

Gospodarka i rozwój

• dalsze umacnianie pozycji Jastrzębia-Zdroju w regionie
- pozyskanie nowych inwestorów
- dobra praca dla jastrzębian
- jeszcze więcej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
- budowa Centrum Rozwoju Biznesu (rozumianego jako miejsca budowania relacji biznesowych, szans na start pierwszego biznesu, aktywizacji zawodowej i praktycznej nauki zawodu)

• nowoczesny transport miejski
- bezpłatna komunikacja autobusowa dla wszystkich
- audyt połączeń autobusowych i korekta rozkładu jazdy
- budowa połączenia kolejowego Jastrzębie - Katowice
- budowa sieci komunikacji elektrycznych samochody miejskich ze stacjami ładowania
- rozbudowa systemu rowerów miejskich

• tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu
- sprawny urząd w obsłudze przedsiębiorców i mieszkańców
- dalsze zwolnienia podatkowe
- jeszcze więcej lokali za 1zł
- wspólne inicjatywy biznesowe z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Jastrzębską Spółką Węglową
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

• budowa dróg na terenach inwestycyjnych
- pozyskanie dofinansowania na budowę tzw. drugiej obwodnicy miasta (ul. Wyzwolenia)
- rozwój infrastruktury w polu inwestycyjnym Dębina
- budowa drogi w polu inwestycyjnym MoszczenicaPrzyjazne przestrzenie

• rewitalizacja przestrzeni miejskich
- przebudowa Alei Piłsudskiego i Alei Jana Pawła II
- ulica 1 Maja centrum życia towarzyskiego – przekształcenie ulicy deptak z rozbudowaną ofertą kawiarniano-restauracyjną
- rewitalizacja parku wraz z placem przed muszlą, alejkami spacerowymi i parkingiem
- modernizacja budynku Łazienki III
• zielone Jastrzębie-Zdrój
- skuteczna walka ze smogiem – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne
- montaż alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w przestrzeni publicznej
- więcej zieleni w zasięgu ręki - tworzenie łąk i ogrodów miejskich, budowa kieszonkowych parków,
- jeszcze więcej zieleni w pasach drogowych
- zrównoważona polityka gospodarki odpadami

• projekt multicentryczne Jastrzębie-Zdrój
- budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach i osiedlach
- budowa OWN II etap,
- budowa placu wodnego przy ul. Katowickiej,
- budowa rodzinnego placu przy ul. Śląskiej
- budowa placu światła przy kinie Centrum

• rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej
- modernizacja szkół i przedszkoli wraz z termomodernizacją i montażem systemów fotowoltaicznych

Bezpieczna rodzina

• realizacja programu bezpieczne drogi
- budowa i remont chodników i dróg
- jeszcze więcej parkingów i miejsc postojowych
- rozbudowa oświetlenia miejskiego
- budowa ścieżek i tras rowerowych
- budowa Żelaznego Szlaku Rowerowego II etap

• miasto wsparciem dla rodzin
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów
- zwiększenie miejsc w żłobkach
- rozszerzenie działalności punktu interwencji kryzysowej
- utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów
- wdrożenie wolontariatu domowego dla osób chorych,
- rozszerzenie programu teleopieki
- rozszerzenie działalności klubu seniora
- dotacje dla klubów dziecięcych i żłobków
- wsparcie dla osób niepełnosprawnych
- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

• projekt przyjazne podwórka
- jeszcze więcej placów zabaw
- budowa kolejnych siłowni pod chmurką i street workout-ów
- modernizacja i budowa boisk sportowych
- konsultacje społeczne i budżet obywatelski

• realizacja programu „Klucze do własnego M”
- budowa nowych mieszkań
- realizacja programu świadczeń wzajemnych i abolicji
- zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych

Kultura i sport

• program z kulturą za pan brat
- organizacja wydarzeń kulturalnych na światowym poziomie
- organizacja flagowego wydarzenia kulturalnego promującego miasto w Polsce
- promocja miasta poprzez kulturę
- wsparcie miasta dla działalności lokalnych artystów
- wsparcie organizacji pozarządowych
- stypendia dla ludzi kultury

• modernizacja i rozbudowa obiektów kultury
- podjęcie starań zmierzających do utworzenia multikina
- modernizacja Galerii Historii Miasta
- utworzenie muzeum największej kolekcji dzwonków na świecie
- modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej

• rozbudowa infrastruktury sortowej
- pozyskanie środków na budowę kompleksu obiektów sportowych wraz ze stadionem i aquaparkiem, 
- modernizacja istniejących obiektów sportowych
- budowa nowych obiektów sportowych

• program Sport dziś i jutro
- finansowe wsparcie miasta dla klubów sportowych
- wsparcie rozwoju edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży – stypendia dla sportowców
- sttypendia dla ludzi kultury i sportu, rozwijanie działań sportowych i kulturalnych w drodze konkursów)

 

 

Program dla okręgów

 

OKRĘG nr 1

Przyjaźń
Budowa monitoringu osiedla i tzw. boiska Glika
Budowa chodnika na całej długości ul. Połomskiej
Remont ul. Dunikowskiego

Górne i Dolne
Budowa łącznika ul. Szybowa i ul. Reymonta
Budowa drogi „Nowopochwacie”
Budowa łącznika ulic Strażackiej i Stodoły
Budowa siłowni na świeżym powietrzu wraz z placem zabaw
Odwodnienie ul. Gałczyńskiego
Bezpieczne przejścia na ul. Pszczyńskiej
Budowa ścieżek rowerowych
Remont ul. Okopowej, Północnej, Lechonia i Herberta
Termomodernizacja SP 1 wraz z budową przedszkola

Borynia i Skrzeczkowice
Budowa chodników do ul. Osińskiej, ul. Powstańców Śląskich od Świerklańskiej do Ławczoka, na ul. 3 Maja i na całej długości ul. Powstańców Śl.
Remont ul. Świerklańskiej
Budowa zatok autobusowych na ul. Powstańców Śl. i ul. 3 Maja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Osadników
Budowa oświetlenia ulic: Łąkowa, Łączna, Kościelniok, Zbożowa, Górna, Kwiatowa, Chabrowa, uzupełnienie oświetlenia ul. Bema
Budowa boiska przy SP 14

Bzie
Budowa parkingu w trójkącie przy SP 15 ul. Stawowa i Niepodległości
Budowa odwodnienia ul. Stawowej
Przebudowa ul. Sportowej, ul. Grzybowej i ul. Rolniczej
Budowa chodnika z oświetleniem i ścieżką rowerową na ul. Libowiec
Budowa oświetlenia ulic: Husarska, Spółdzielcza, Budowlana, Kłosowa i odnogi Żytniej
Wykonanie asfaltu na ul. Pszenna, Stawowej i Żytniej
Chodnik wzdłuż ul. Niepodległości
Kanalizacja ul. Kłosowa wraz z oświetleniem

Zofiówka
Budowa II etapu parkingu na ul. Wodeckiego
Budowa placu zabaw wraz z ścieżką zdrowia
Rozbudowa ul. Dubielec
Remont drogi i chodnika na ul. Wodeckiego

Szeroka
Nałożenie nawierzchni asfaltowa na ul. Fredry i ul. Wesołej
Budowa placu zabaw
Budowa chodnika na całej długości ul. Powstańców Śl.
Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Śl. 3 Maja i Osadników wraz z zatokami autobusowymi
Remont kanalizacji na ul. Truskawkowej, Malinowej i przyległych
Remont ul. Wolności

1000-lecia
Budowa Skate parku
Budowa miejsc parkingowych
Termomodernizacja SP 18


OKRĘG NR 2

Zdrój
remont i budowa chodników ul. Mickiewicza, remont ul. Kasztanowej i Jesionowej
Modernizacja przedszkoli
Budowa toru rolkowego i Sali gimnastycznej w ZS nr 9
Przebudowa ul. Witczaka ciąg dalszy oraz zagospodarowanie terenów pod parkingi min. przy basenie
Remont budynku Galerii Historii Miasta
Budowa deptaka na ul. 1 Maja
Modernizacja Parku oraz budynku Łazienki III
Remont parkingu przy Parku Zdrojowym

Tuwima
Budowa chodnika ul. K. Wielkiego
Remont i ograniczenie ruchu na drogach osiedlowych
Doświetlenie przejść na ul. Cieszyńskiej
Dalszy ciąg modernizacji OWN

Chrobrego
Remont chodników i dróg ul Łokietka, K. Jadwigi, J. Jagiellończyka ,
Remont chodnika na ul. Kusocińskiego i Al. Jana Pawła II
Budowa Parku linowego
Dalszy ciąg modernizacji OWN]

Bogoczowiec
Remont chodnika BGP 26,26abcd
Budowa parkingu na os. Bogoczowiec rejon 4HI. 4JK, 4LŁ, 4MN
Remonty miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości 33 a -cd
Budowa ronda wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi Boża Góra Prawa
Boża Góra Prawa – odnoga przebudowa wraz z kanalizacją

Złote Łany
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. A. Krajowej, ul. Prof. R. Ranoszka i ul. Wiejskiej
Remont i skomunikowanie ul. Kolejowa z ul. Ranoszka
Budowa drogi łącznik pomiędzy ul. Wiejską a ul. Kard. S. Wyszyńskiego

Moszczenica
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. A. Krajowej, ul. Prof. R. Ranoszka i ul. Wiejskiej
Przebudowa ul. Dąbrowskiego z chodnikiem i oświetleniem
Przebudowa ul. Szotkowickiej z chodnikiem i oświetleniem
Budowa chodnika na ul. Kard. S. Wyszyńskiego
Budowa placu rekreacyjny w Moszczenicy wraz z wiatą.
Remontowanie ul. Ks. Kowalczyka
Budowa łącznika ul. Wiejskiej z ul. Wallacha w Godowie

Gwarków
Zagospodarowanie jaru pomiędzy ul. Wielkopolską a ul. Beskidzką i Małopolską
Budowa Parku Kieszonkowego w rejonie ul. Wielkopolskiej (w okolicy Zespołu Szkół Handlowych i Jagódki)
Przygotowanie koncepcji rozbudowy miejsc parkingowych.

 

OKRĘG 3

Ruptawa i Cisówka
Remonty dróg, Majowa i Torowa, Matejki
Termomodernizacja SP 17
Budowa chodnik na ul. Libowiec wraz z oświetleniem i ścieżką rowerową.
Przebudowa ul. Wyzwolenia z chodnikiem i oświetleniem
Budowa ul. Konduktorskiej
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej, Libowiec i Kilińskiego
Budowa oświetlenia ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską i Kilińskiego
Zabudowa rowów przy ul. Traugutta i Kołłątaja
Oświetlenie ul . Przemysłowej i P. Skargi, Kołłątaja , Rajdowa i Oliwkowa
Doświetlenia przejść dla pieszych

Arki Bożka
Remont chodnika ul. Zielona
Doświetlenia przejść dla pieszych
Termomodernizacja SP 10 z modernizacją boiska i budowa placu zabaw
Budowa placu zabaw w jarze pomiędzy ul. Zielona i Turystyczną
Przebudowa skrzyżowania ul. Podhalańska ul. Młyńska i ul. Zielona

Pionierów
Remont chodników na ul. Mazurskiej
Zagospodarowanie pustostanu na ul. Kaszubskiej
Remont ul. Pomorskiej
Budowa miejsc parkingowych na ul. Warmińskiej
Przebudowa skrzyżowania podhalańska, młyńska, zielona
Budowa oświetlenia na ul. Młyńska
Kontynuacja remontu ul. Gołębiej

 

OKRĘG nr 4

Morcinka
Remont ogrodzenia SP 13
Doświetlenia przejść dla pieszych
Budowa ronda na Al. J. Piłsudskiego, Graniczna, Północna
Remont i budowa chodnika ul. Północna i ul. Grodzka
Remont ul. Północnej i chodników
Budowa wodnego placu zabaw (tzw. Plac przy rybie ul. Katowicka)
Zagospodarowanie jaru przy ul. Katowickiej

Staszica
Remont chodnika ul. Warszawska
Remont ul. Północnej wraz z chodnikiem
Montaż progów zwalniających na ul. Wrocławskiej (przy przychodniach)
Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawska, Poznańska, Porozumienia Jastrzębskiego
Budowa bieżni przy ZS 3
Zagospodarowanie tereny przy ul. Warszawskiej (przy pływalni Laguna)
Remont ul. Opolskiej i Poznańskiej
Doświetlenie przejść dla pieszych

Barbary
Budowa parkingów (za blokiem 6-8)
Budowa ronda na Al. J. Piłsudskiego, Graniczna, Północna
Doświetlenie przejść dla pieszych
Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Granicznej (teren dawnego boiska)
Modernizacja i rozbudowa skate parku