O mnie

 

Jak trafiłam do Jastrzębia?

Mam prawie tyle samo lat co miasto Jastrzębie. Kiedy w 1963 roku miasto otrzymywał prawa miejskie, miałam niespełna rok i uczyłam się chodzić po trawie w maleńkiej wsi w województwie lubelskim. 

Jak więc trafiłam do naszego miasta i później związałam z nim całe swoje dorosłe życie?

 

Jastrzębskie początki

Jak wielu z nas przyjechałam na Śląsk, bo był on obietnicą – stałego zatrudnienia, lepszych perspektyw na przyszłość związanych z rozwojem przemysłu i transportu. W Jastrzębiu pracę miał mój mąż, dlatego postanowiliśmy budować swoją przyszłość właśnie tutaj. Mimo tego, że pochodzę ze wsi zawsze ciągnęło mnie do miasta. Mąż odwrotnie - urodzony na Śląsku, chciał zamieszkać na wsi, bo tam miał swoich dziadków. Ostatecznie w 1986 roku zamieszkaliśmy razem w Jastrzębiu-Zdroju. Rok później urodził się mój pierwszy syn. 

Pracę rozpoczęłam w oświacie od razu po przyjeżdzie do Jastrzębia. Przyjęto mnie z otwartymi rękami, bo mało było nauczycieli z takimi kwalifikacjami. Jednak po urodzeniu syna poświęciłam się wychowaniu dziecka. W 1989 roku na świat przyszedł mój drugi syn. Obcowanie z małym dzieckiem 24 godziny na dobę do niemal 5 roku życia, to największa frajda dla rodzica. Widzi się każdy ząbek, każdy krok i każdy uśmiech. Warto było. Dziś patrzę na nich z dumą. Pod koniec urlopu wychowawczego znów byłam poszukiwana jako nauczyciel. 

 

Od pedagoga do dyrektora

W roku 1991 rozpoczęłam pracę jako nauczyciel w szkole specjalnej przy Domu Nauki i Rehabilitacji. To była wymagająca praca, ale dawała mi satysfakcję. Po latach pracy, kiedy w roku 2002 powstał Zespołu Szkół nr 10, objęłam stanowisko dyrektora, organizując proces tworzenia szkoły. To była niezwykle ważna i odpowiedzialna funkcja. Mam satysfakcję, że przez lata na stanowisku dyrektora ZS nr 10 udało nam się razem z całym gronem współpracowników zbudować dobrze działają i nowoczesną placówkę. Obecnie dopełniłam dzieła, adoptując wieloletni pustostan dla potrzeb uczniów tej szkoły (dzisiejsza nazwa - szkoła podstawowa nr 23).

 

Na rzecz mieszkańców Jastrzębia

Zawsze byłam społecznikiem. Gdy dzieci podrosły, powróciła we mnie potrzeba działania nie tylko na rzecz podopiecznych szkoły, ale również mieszkańców naszego miasta. Działałam w wielu organizacjach pozarządowych. Następnie postanowiłam kandydować do Sejmiku Wojewódzkiego. W 2010 roku zostałam radną Sejmiku z Jastrzębia-Zdroju. Zaczęłam działać w kilku komisjach, w tym jako wiceprzewodnicząca w Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów. 

W 2014 roku otrzymałam propozycję startu w wyborach na prezydenta Jastrzębia-Zdroju. Po wielu tygodniach wahania zdecydowałam się ją przyjąć i jesienią, dzięki głosom mieszkańców, zostałam pierwszą w historii kobietą prezydentem miasta. 

Jeśli chcą państwo poznać szczegóły mojej działalności, zachęcam do zapoznania się z informacjami poniżej. 

 

Zawodowo

Mam doświadczenia zawodowe na niemal wszystkich szczeblach oświaty. Pracowałam w powszechnej szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1991r. związana byłam ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. W roku 1991 rozpoczęłam pracę jako nauczyciel w szkole specjalnej przy Domu Nauki i Rehabilitacji. Z chwilą powstania Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju, w roku 2002, objęłam stanowisko dyrektora, organizując proces tworzenia placówki. Stale ją rozbudowywałam. W roku 2005 dzięki moim staraniom zespołowi nadano imię ks. prof. J. Tischnera. Od tego czasu nauczyciele i uczniowie utrzymują ścisły kontakt z żyjącą rodziną ks. prof. J. Tischnera. Filozofia głoszona przez Tischnera zakorzeniła się w sercach i umysłach całej społeczności szkolnej, a jego słowa: „nie bójcie, wszystko już było, to od was zależy żeby świat był lepszy”, towarzyszą wszystkim na co dzień. Podejmowałam wiele działań na rzecz rozwoju szkoły, dzięki czemu Zespół stał się liderem wielu inicjatyw.

Utrzymywana od początku istnienia zespołu współpraca międzynarodowa ze szkołami z Europy, w ramach projektów Socrates-Comenius, Comenius, Asystentura Comeniusa, Erasmus+ owocuje wdrożeniem nowych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych.

W latach 2010-2013 aplikowałam o środki unijne, na realizację projektów „Cyfrowa szkoła”, „Uwaga! Sposób na sukces”, „Jesteśmy tacy sami” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, zasilając budżet w wysokości ponad 1 500 000,00 zł. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach terapeutycznych a placówka została doposażona w nowoczesne pomoce naukowe (tablety, laptopy, tablice interaktywne, komputery, aparaty i wiele innych).

Cała społeczność szkolna ceni sobie atmosferę, jaka panuje w szkole, co zostało uwidocznione na nagranym teledysku z udziałem uczniów.

Jako jedna z pierwszych szkół, Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera, otrzymał Certyfikat Szkoły z Klasą w roku 2004 i Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w 2005 r.

Od roku 2001 byłam egzaminatorem sprawdzianu dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Byłam również edukatorem w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa Śląskiego.

 

Za działalność zawodową otrzymałam nagrody:

2007 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej

2007 – Brązowy Medal za długoletnią służbę

2011 – Srebrny Medal za długoletnią służbę

2004 – nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty

2005, 2009 - nagroda Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Działalność naukowa

Prowadziłam zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Akademii-Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim.

Przez wiele lat inicjowałam i organizowałam Regionalne i Międzynarodowe Konferencje Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego.

Od roku 2013 organizowałam wraz ze współpracownikami i przy współudziale Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Konferencje Naukowo-Edukacyjne pod nazwą: Synergia. Mowa-terapia-wychowanie. Od roku 2005 prowadziłam badania nad związkiem uwagi słuchowej z mową i funkcjonowaniem, istotnym w ostatnich latach problemem cywilizacyjnym.

 

Publikacje

Możliwości psychofizyczne uczniów a ocena szkolna, Szkoła Specjalna, Warszawa 2001;

Rola komunikacji w diagnozie, rozwoju i kontaktach społecznych dziecka niepełnosprawnego, w: materiałach konferencyjnych – Socjalizacja osób niepełnosprawnych, Kraków 2003;

Wpływ uwagi słuchowej na kształtowanie sprawności językowych i myślenia, w: Nowa logopedia – tom I, Zagadnienia mowy i myślenia, Kraków 2010;

Metody wspomagające proces uczenia się i terapii dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. Doniesienia z badań, w: Synergia, Mowa – Terapia – Wychowanie tom I, Jastrzębie-Zdrój, Kraków 2013;

Współredaktorka tomu „Synergia, Mowa – Terapia – Wychowanie” tom I, Jastrzębie-Zdrój, Kraków 2013;

Formy pracy na zajęciach z zakresu komunikacji alternatywnej, w: Materiały z III Regionalnej Konferencji Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego, Jastrzębie-Zdrój 2005;

Praca samorządu uczniowskiego jako jedna z form spędzania czasu wolnego uczniów szkoły specjalnej, w: Materiały z II Regionalnej Konferencji Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego, Jastrzębie-Zdrój 2004;

Porozumiewanie się osób z wieloraką niepełnosprawnością, w: Materiały z I Regionalnej Konferencji Przedstawicieli Szkolnictwa Specjalnego, Jastrzębie-Zdrój 2003;

 

W samorządzie wojewódzkim

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów - wiceprzewodnicząca

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – członek komisji

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury – członek komisji

Doraźna Komisja ds. Organizacji Pozarządowych – członek komisji

Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - członek komisji

 

Będąc wiceprzewodniczącą komisji budżetu wspierałam wnioski złożone przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie realizowanych w mieście inwestycji, m.in. Drogi Głównej Południowej (ponad 18 mln zł) i Orlika (330 tys. zł)

Jako radna i członek rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju czyniłam starania o pozyskanie dotacji dla szpitala. Łącznie na inwestycje i wyposażenie szpitala udało się pozyskać około 20 mln zł. W budżecie województwa na rok 2015 zostaną zabezpieczone środki na zakup rezonansu magnetycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.

Zabiegałam u Marszałka Województwa o pozyskanie środków na budowę tężni w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu.

Zabiegałam u Ministra Kultury o pozyskanie środków na budowę sali koncertowej przy szkole muzycznej.

Społecznie

Jestem członkiem Parafialnej Rady Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, który gromadzi środki na stypendia, wspomagając tym samym młodych studentów w zdobywaniu wykształcenia wyższego.

Wspierałam Sekcję Terenową Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni”.

Byłam członkiem Stowarzyszeń: Projekt Dziesiątka, Mówić bez Słów i Drogami Tischnera.

Włączałam się aktywnie w organizację Jastrzębskiego Dyktanda, inicjatyw na rzecz propagowania kultury i tradycji śląskiej oraz sportu.

W roku 2014 zostałam odznaczona Brązową Odznaką Śląskiego Związku Judo