Finansowanie

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

L.p.
Data wpisu Data wpłaty
Imię (imiona) Nazwisko
Miejscowość Zamieszkania
Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1.
14.09.2018 7.09.2018 Bolesław Lepczyński Jastrzebie-Zdrój 4700,00 4700,00  
2.
14.09.2018 7.09.2018 Małgorzta Filipowicz Jastrzębie-Zdrój 3700,00 3700,00  
3.
14.09.2018 7.09.2018 Bernadeta Magiera Jastrzębie-Zdrój 2700,00 2700,00  
4.
14.09.2018 10.09.2018 Alina Chojecka Jastrzębie-Zdrój 1200,00 1200,00  
5.
14.09.2018 10.09.2018 Robert Chojecki Jastrzębie-Zdrój 3700,00 3700,00  
6.
14.09.2018 10.09.2018 Janusz Toborowicz Jastrzębie-Zdrój 5700,00 5700,00  
7.
14.09.2018 10.09.2018 Lucyna Maryniak Jastrzębie-Zdrój 2300,00 2300,00  
8.
14.09.2018 10.09.2018 Lucyna Maryniak Jastrzębie-Zdrój 400,00 2700,00  
9.
14.09.2018 11.09.2018 Radosław Pluta Jastrzebie-Zdrój 3700,00 3700,00  
10. 14.09.2018 13.09.2018 Jarosław Potępa Jastrzębie-Zdrój 3500,00 3500,00  
11. 14.09.2018 14.09.2018 Jarosław Potępa Jastrzębie-Zdrój 2000,00 5500,00  
12. 14.09.2018 14.09.2018 Alina Chojecka Jastrzebie-Zdrój 4500,00 5700,00  
13. 20.09.2018 14.09.2018 Ewa, Maria Niemiec Jastrzebie-Zdrój 1000,00 1000,00  
14. 20.09.2018 15.09.2018 Ewa, Maria Niemiec Jastrzębie-Zdrój 1000,00 2000,00  
15. 20.09.2018 16.09.2018 Ewa, Maria Niemiec Jastrzebie-Zdrój 300,00 2300,00  
16. 8.10.2018 2.10.2018 Kazimierz Sobik Jastrzębie-Zdrój 4700,00 4700,00  
17. 8.10.2018 10.09.2018 Beata Kisielewska Jastrzębie-Zdrój 1700,00 1700,00  
18. 8.10.2018 2.10.2018 Beata Kisielewska Jastrzębie-Zdrój 415,00 2115,00  
19. 8.10.2018 4.10.2018 Beata Kisielewska Jastrzębie-Zdrój 70,00 2185,00  
20. 15.10.2018 9.10.2018 Beata Kisielewska Jastrzębie-Zdrój 200,00 2385,00  
21. 15.10.2018 9.10.2018 Anna Hetman Jastrzębie-Zdrój 10000,00 10000,00  
22. 15.10.2018 10.10.2018 Beata Kisielewska Jastrzębie-Zdrój 35,00 2420,00  
23. 15.10.2018 10.10.2018 Kazimierz Sobik Jastrzębie-Zdrój 35,00 4735,00  
24. 16.10.2018 4.09.2018 Roman Foksowicz Jastrzębie-Zdrój 2000,00 2000,00  
25. 16.10.2018 16.10.2018 Roman Foksowicz Jastrzębie-Zdrój 2700,00 4700,00  
26. 23.10.2018 17.10.2018 Alina Chojecka Jastrzębie-Zdrój 105,00 5805,00  
27. 23.10.2018 18.10.2018 Kazimierz Sobik Jastrzębie-Zdrój 35,00 4770,00  
28. 23.10.2018 19.10.2018 Roman Foksowicz Jastrzębie-Zdrój 8000,00 12700,00  
29. 23.10.2018 6.09.2018 Józef Kubera Jastrzębie-Zdrój 2000,00 2000,00  
30. 23.10.2018 19.10.2018 Józef Kubera Jastrzębie-Zdrój 2700,00 4700,00  
31. 23.10.2018 19.10.2018 Agnieszka Możwiło Jastrzębie-Zdrój 3700,00 3700,00