Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Jastrzębie-Zdrój się rewitalizuje

Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek miesiąca odbyło się spotkanie dla mieszkańców miasta z cyklu "O mieście bez politykowania". Tym razem pochylono się nad tematem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań poświęconych temu trudnemu i obszernemu tematowi.

Jak poinformował podczas spotkania Patryk Swoboda z firmy Planergia, w ostatnich dniach zakończony został pierwszy etap prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju. Celem nadrzędnym programu jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze miasta, gdzie następuje nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, także dzięki możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

W oparciu o dane statystyczne oraz dzięki informacjom pozyskanym w procesie ankietyzacji sporządzona została diagnoza obecnego stanu na terenie miasta, a także – na jej podstawie – w granicach miasta wytyczony został tzw. obszar wsparcia. Obszar wsparcia lub inaczej obszar rewitalizowany, to teren, gdzie następuje koncentracja różnego rodzaju negatywnych, niepożądanych zjawisk. Analizowane zjawiska dotyczyły zarówno procesów społecznych (np. bezrobocie, poziom bezpieczeństwa czy ubóstwo), jak również sfery przestrzennej (degradacja przestrzeni miejskiej) oraz gospodarczej (niski poziom aktywności gospodarczej na danym terenie). Ważnym ograniczeniem wynikającym z wytycznych krajowych jest fakt, iż obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20 proc. powierzchni gminy oraz dotyczyć więcej niż 30 proc. mieszkańców gminy.

Obszar rewitalizacji na terenie Jastrzębia-Zdroju obejmuje swoim zasięgiem:

· Os. 1000-lecia Szeroka
· Os. Zofiówka
· Os. Przyjaźń
· Os. Jastrzębie Górne i Dolne
· Os. Gwarków
· Os. Zdrój


Łącznie: 30 proc. mieszkańców oraz 15,1 proc. powierzchni miasta.

Obszar wsparcia na terenia Jastrzębia-Zdroju przedstawia się następująco:


Warto podkreślić, że w pracę nad Lokalnym Programem Rewitalizacji mogą angażować się również mieszkańcy. Kolejny etap prac obejmuje bowiem ankietyzację, a więc zebranie pomysłów na konkretne projekty, działania oraz inicjatywy, które zostaną uwzględnione w powstającym dokumencie. Pomysły na projekty rewitalizacyjne mogą zgłaszać wszyscy – począwszy od instytucji miejskich, poprzez firmy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, na osobach prywatnych skończywszy. Ważne jednak, aby były to pomysły konkretne, przemyślane i przygotowane do uwzględnienia w Programie Rewitalizacji.

Do uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji nadają się WYŁĄCZNIE projekty zlokalizowane w obrębie wytyczonego obszaru wsparcia.

Swoje propozycje można zgłasza na trzy sposoby:

· Wypełniając ankietę elektroniczną dostępną na stronie www.rewitalizacja.jastrzebie.pl
· Pobierając ankietę i wypełniając ją, a następnie składając w wersji papierowej w holu Urzędu Miasta (juz dziś umieszczono tam specjalna urnę na ankiety),
· Pobierając i wypełniając akietę, a następnie przesyłając jej skan drogą elektroniczną na unia@um.jastrzebie.pl

Pomysły rewitalizacyjne w formie proponowanych projektów można składać od 7 października do 5 listopada.

- Zdaję sobie sprawę, że rewitalizacja to bardzo złożony, obszerny i trudny temat. Już wiosną tego roku informowaliśmy o starcie strony interentowej dotyczącej tego tematu, jednak dopiero od dziś zaczynamy pracować nad tym tematem i informować o nim mieszkańców, stąd to dzisiejsze spotkanie. Nie ukrywam, że jestem zawiedziona tak małą liczbą osób, które zainteresowały się tematem. Mam jednak nadzieję, że podczas kolejnych spotkań poświęconych LPR frekwencja dopisze. - podsumowuje spotkanieAnna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej poświęconej Lokalnemu Programowi rewitalizacji Jastrzebia-Zdroju.

 

mat. do art. Planergia