Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Rada Biznesu rozpoczęła działalność

7 września odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Rady Biznesu. Podczas spotkania Prezydent Miasta Anna Hetman oficjalnie wręczyła powołania członkom Rady.

Rada Biznesu jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli jastrzębskich przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki.

- Jesteście Państwo ciałem doradczym i opiniotwórczym. Oczekuję od Was wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta. Jesteście przedsiębiorcami, macie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i inwestycyjnych. Będziemy słuchać Waszego głosu, niejednokrotnie zwracać się do Was o radę w kwestiach, które wymagają dopracowania, ale i drastycznych zmian. - mówiła Prezydent Miasta Anna Hetman.

Do kompetencji Rady należy m. in.: inicjowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy miasta, współdziałanie przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających programów w zakresie inicjatyw i decyzji Prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego, informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, podejmowanie inicjatyw wspierających i działających na rzecz współpracy samorządu z przedsiębiorcami i naukowcami, propagowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Wyboru przewodniczącego Rady dokonali członkowie Rady na podstawie jawnego głosowania. Zastępcę wyłonił Przewodniczący.

Radę Biznesu I kadencji tworzy 23 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju. Wszyscy członkowie Rady Sportu wykonują swoją pracę społecznie. Kadencja Rady Sportu trwa trzy lata.