Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Posiedzenie w sprawie Domu Solidarności

W poniedziałek 7 września w Domu Zdrojowym przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się kolejne już posiedzenie zespołu pracującego nad koncepcją Domu Solidarności, który ma powstać w mieście.

Powstanie Domu Solidarności na terenie Jastrzębia-Zdroju staje się coraz bardziej realne w związku z wpisaniem projektu w rządowy Program dla Śląska 2.0.

Pierwotnie Dom Solidarności miał za zadanie utrwalać i popularyzowć wiedzę o tych wydarzeniach, będąc obok Szczecina i Gdańska symbolem upadku komunizmu i powstania niepodległej Polski. W powstałym budynku zgromadzone miałyby być pamiątki, dokumenty, zdjęcia i przedmioty z tamtego okresu. Zadaniem ośrodka miało być archiwizowanie i udostępnianie w wersji elektronicznej dokumentów, prac naukowych i badawczych o przełomowych wydarzeniach w Polsce i Europie.Obiekt muzealny w połączeniu z adaptacją byłej szkoły na Dom Pomocy Społecznej (lub mieszakń chronionych) miał ucieleśniać idee solidarnościowe.

Podczas spotkania Prezydent Miasta Anna Hetman przedstawila własną koncepcję Domu Solidarności oscylującą wokół idei stworzenia przestrzeni, na której skupiać się będzie kultura, szeroko pojęta rekreacja, edukacja, a także historia związana z wydarzeniami 1980 roku. To miejsce miałoby być ukoronowaniem tych ważnych wydarzeń, a także upowszechniać historię najnowszą, pamięć o wydarzeniach tamtego okresu. Co najistotniejsze jednak, ma skupiać się na propagowaniu samej idei solidarności jako cnoty ściśle związanej z moralnością człowieka i orientacją prospołeczną. W Domu Solidarności mają skupiać się organizacje prospołeczne tj. Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu, Centrum Dialogu i Dom Pobytu Dziennego. Część wystawiennicza pozbawiona miałaby być tradycyjnego kształtu sali muzealnej. Przekaz ma być mimowolny, nawet podprogowy, rozdzielony na wiele krótkich fragmentów, wielokrotny, podobny do przekazu internetowego. Powierzchnie komunikacyjne, w tym łączniki pomiędzy pawilonami Domu mają być multimedialną wystawą odwiedzaną „przy okazji”. W ramach funkcji muzealnej miałyby powstać interaktywne gry uliczne na smartfony, czy ścieżka historyczna zawierająca 12 punktów (murale, murale 3D itd,. instalacje, aplikacje QR itd.), kafejkę w stylu PRL, czy stylowy autobus, w którym można byłoby posłuchać historii związanych z tamtymi czasami.

- Zależy nam na tym, by Dom Solidarności i działania w nim podejmowane szerzyły i zarażały solidarnością będącą wskazaniem na istnienie drugiego człowieka, wyjściem poza krąg własnych interesów, wzniesieniem poza dobro swojej własnej wspólnoty politycznej, rodowej itd. i otwarciem się na innych. Aktywności podejmowane przez Dom Solidarności i skupieni wokół niego ludzie głosić mają potrzebę wspólnego działania na rzecz dobra publicznego, na rzecz innych, bardziej potrzebujących, a także budowania społeczeństwa obywatelskiego.Chciałabym również zaszczepić tę ideę w młodych ludziach, przyciągnąć ich do tego tematu i zainteresować na dłużej. - mówi Anna Hetman, Prezydent Miasta.

Podczas spotkania żywo dyskutowano zasadność obu koncepcji. Ku zadowoleniu wszystkich czestników obrano jedną, wspólną drogę działania.

Spotkanie było ostatnim, w którym udział jako Rzecznik Praw Obywatelskich, udział wzięła Prof. Irena Lipowicz, w środę ustępuująca ze stanowiska. Profesor zapewniła, że w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć będzie w posiedzeniach zespołu i wspierać realizację projektu, ale już jako osoba prywatna.