Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Prezydent wręczyła akty powierzeń dyrektorskich

Dziś rano w Urzędzie Miasta Prezydent Anna Hetman wręczyła akty powierzenia stanowiska nowo wybranym dyrektorom placówek oświatowych, a także akty mianowania dla nauczycieli.

Prezydent powierzyła stanowiska dyrektorskie w ośmiu placówkach na terenie miasta. Dyrektorzy zostali wyłonieni w drodze konkursów. Kandydaci musieli przedstawić swoją koncepcję kierowania placówką.

Akty powierzenia odebrali: Halina Zawadzka (Publiczne Przedszkole nr 5), Halina Smaroń (Publiczne Przedszkole nr 17), Joanna Łodzińska-Czoch (Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym), Dariusz Minakowski (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. II Armii Wojska Polskiego), Bernadeta Figura (Gimnazjum Nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego), Patryk Mochnacz (Zespół Szkół nr 1), Beata Skowrońska (Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera) oraz Barbara Tetla-Gruszczyk (Zespół Szkół Zawodowych).

- Wszystkim odbierającym dziś powierzenia dyrektorom serdecznie gratuluję i życzę, by te kolejne lata, w czasie których piastować będziecie stanowisko były przede wszystkim spokojne. Wiem, że podołacie wyzwaniu jakie przed wami stoi, że w placówkach, którymi będziecie się opiekować będzie działo się dobrze. Życzę wam, abyście się jak najszybciej wdrożyli w swoje obowiązki i odnaleźli w kręgu swoich nauczycieli i w gronie dyrektorów i uzyskali od nich wsparcie. – zwróciła się do dyrektorów Prezydent Miasta.

Podziękowania za wieloletnią pracę odebrali też ci dyrektorzy, którzy w tym roku ustąpili ze stanowiska.

- Chciałabym bardzo podziękować ustępującym paniom dyrektor, Zespołu Szkół nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1, za te wszystkie lata, które poświęciłyście na pracę w szkole, za zaangażowanie. Życzę by wasza dalsza kariera zawodowa rozwijała się jak najlepiej, aby wasza praca przynosiła efekty w postaci osiągnięć waszych uczniów. – dziękowała Anna Hetman.

Akty mianowania odebrało dwudziestu siedmiu nauczycieli, którzy latem zdali egzaminy na kolejny stopień awansu zawodowego. Wśród nich znaleźli się: Monika Skora, Małgorzata Prusarczyk, Joanna Depa, Katarzyna Szot, Zuzanna Jureczko, Natalia Oleszko, Angelika Kamińska, Agnieszka Torbicka-Utikal, Agnieszka Borowiak, Katarzyna Palczak, Beata Satława, Sylwia Durczok, Aleksandra Lisak, Monika Sieńko, Żaneta Ciuksa-Macoń, Emilia Antończyk, Piotr Krosny, Justyna Dubiel, Anita Bartczak, Joanna Jacków, Alicja Kuczok, Jakub Dajewski, Adam Prusowski, Katarzyna Chmura, Aleksandra Femiak, Tomasz Mośpan oraz Mateusz Kamiński.

- W życiu każdego nauczyciela jest taki ważny moment, kiedy otrzymuje stopień nauczyciela mianowanego. To potwierdza jego umiejętności, doświadczenie, ale też zobowiązuje. Zgodnie z artykułem 15 karty nauczyciela taki nauczyciel składa ślubowanie zobowiązując się do tego, by przestrzegać przepisów karty nauczyciela. Życzę Państwu, aby te kolejne lata, niezależnie w jakiej placówce się znajdziecie, by ciekawych chwil sprzyjających rozwojowi zawodowemu i osobistemu było w waszej pracy jak najwięcej, abyście wytrwali w tym, o czym marzyliście, na co przez kolejne lata pracowaliście. – mówiła Prezydent Miasta.