Facebook Twitter YouTube
Anna Hetman
Anna Hetman

Wpisz się do kroniki!

35 lat temu w Jastrzębiu-Zdroju, mieście górniczym, wydarzyła się rzecz, która zaważyła na przyszłości nie tylko Miasta, ale całego kraju. Podpisane Porozumienie Jastrzębskie gwarantowało realizację postulatów, a przede wszystkim utorowało drogę do wolności i demokracji.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do podzielenia się swoją refleksją na temat sierpniowych dni 1980 roku i wpisywania się do pamiątkowej kroniki. Od dziś do piątku pamiątkowa kronika wystawiona będzie w Urzędzie Miasta, w sali obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu. W niedzielę natomiast do kroniki będzie się można wpisać w Parku Zdrojowym podczas Pikniku w kurorcie.