Stanowisko w sprawie absolutorium

Stanowisko w sprawie absolutorium

Drodzy jastrzębianie, decyzja Rady Miasta w sprawie absolutorium nie była dla mnie zaskoczeniem. Zapadła już wcześniej w cieniu gabinetu politycznego. Sam wynik głosownia pokazuje jedynie, że rada nie wypowiedziała się negatywnie na temat udzielenia absolutorium. Nie było wymaganej, statutowej ilości 12 głosów, by podjąć tę uchwałę.


Dla mnie, jako prezydenta, najważniejsze są pozytywne opinie na temat wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i komisji rewizyjnej Rady Miasta. A te nie miały żadnych zastrzeżeń do prowadzonej przeze mnie polityki finansowej. I to właśnie stanowi istotę absolutorium.
Klub radnych PiS zamiast merytorycznej dyskusji na temat wykonania budżetu miasta, po raz kolejny ufundował mieszkańcom pijarowsko - polityczny spektakl. Zamiast skupić się na istocie sprawy, ogłosili 15 minutową przerwę, by zorganizować konferencję prasową w celu ogłoszenia kandydata na stanowisko prezydenta w wyborach samorządowych. Mam zatem podstawy sądzić, że sesja absolutoryjna to dla nich forma politycznego sądu nad prezydentem, a nie merytoryczna ocena.